BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi : nowa koncepcja budowy budżetu państwa we Francji
Modern Management of Public Finances - A New Concept of Stale Budget Structure in France
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 93-100
Tytuł własny numeru
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Zarządzanie finansami, Budżet państwa, Systemy budżetowania
Public finance, Financial management, State budget, Budgeting systems
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie elementów zarządzania budżetem, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności orientowania budżetu na wyniki i rezultaty, a także zaprezentowanie głównych kierunków obecnie tworzonej reformy budżetowej we Francji. Dlaczego warto zwrócić uwagę na Francję? Na pewno jest to kraj o silnych tradycjach budżetowych i tendencjach etatystycznych. System finansów publicznych we Francji jest bardzo rozbudowany i zajmuje istotne miejsce w gospodarce, choćby ze względu na wydatki publiczne, których ponad połowa przeznaczana jest na cele społeczne i które tworzą ponad 40% PKB. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, że w styczniu 2004 r. nastąpiła inauguracja prac w ramach projektu twinningowego PHARE Jednolity system zarządzania finansami publicznymi, w którym partnerem dla polskiego Ministerstwa Finansów jest francuskie Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu. Celem programu jest dostarczenie polskiej administracji publicznej, odpowiedzialnej za zarządzanie środkami publicznymi skutecznych, i rzetelnych narzędzi do sterowania i monitoringu, jak również systemu informacji o finansach publicznych, poprzez rozwinięcie funkcji planowania, sprawozdawczości i monitoringu. (fragment tekstu)

The paper presents the basis of public finances management, as well as the solutions planned to be implemented in new budget reform in France. The article tries to depict advantages of introducing management into public finances as it orientates budget on performance and results. Taking into consideration French experience, main aspects and goals of budget reform have been described. Special emphasis was put on new 3-level budget structure (missions, programs and actions) and greater role of Parliament. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. K. Kristenscn, W. S. Groszyk, B. Buhler, L'elaboration et la gest ion des budgets centrkes sur les resultats, [w:] Revue de 1'OCDE sur la gestion budgetaire, OECD, Pary: 2002, s. 8-22.
  2. La nouvelle architecture du budget de I'Etat pour 2006. Sommaire - dokument wydany przez Ministerstwo Finansów Francji, styczeń 2004.
  3. Models of Public Budgeting and Accounting Reform, „OECD Journal on Budgeting" 2002, vol. 2, Supplement 1, s. 288-293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu