BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współpłacenie w finansowaniu ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich
Cost Sharing in Health Care Financing in the Selected European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 15-22, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Partycypacja finansowa
Health care protection, Health care benefits, Financial participation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na znaczeniu oficjalnych dopłat ze strony pacjentów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu różnych form współpłacenia stosowanych w wybranych krajach europejskich, a następnie przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem partycypacji pacjentów w kosztach świadczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia. (fragment tekstu)

The paper deals with problems concerning the application of cost sharing (user charges) in the health care systems in the selected European countries. It is important to emphasize the increasing significance of private health care expenditure, including formal user charges, in the contemporary health systems, according to difficulties in funding health care by taxation or social insurance contributions. In practice user charges usually concern: Pharmaceuticals, dental care, selected ambulatory services and better conditions during hospitalization, however their level and the services to which they are applied vary considerable between particular European countries. The introducing or increasing user charges is expected to provide additional revenue for health care sector as well as to improve health system's efficiency. However, their implementation can also result in some negative effects, such as creating financial barriers in access to health care services and additional transaction costs. In the paper an overview of the main forms of user charges is presented and then the arguments for and against cost sharing are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kutzin J.: The appropriate role for patient cost sharing. W: Critical Challenges for Health Care Reform in Europe. Red. R.B. Saltman i in. Open University Press, Buckingham 1998.
  2. Rice T., Morrison K.R.: Patient cost sharing for medical services: a review of the literature and implications for health care reform. "Medical Care Review", vol 51, nr 3, 1994, s. 235-287.
  3. Rubin R., Mendelson D.: A framework for cost sharing policy analysis. W: Sharing the Costs of Health: A Multi-country Perspective. Red. N. Mattison. Pharmaceutical Partners for Better Health, Basle 1995, za: R. Robinson: op.cit., s. 162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu