BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowe mechanizmy wsparcia polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej
Financial Mechanism for Supporting European Union Policy towards Climate and Energy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 23-29, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Finansowanie ochrony środowiska, Emisja gazów, Odnawialne źródła energii, Klimat, Mechanizmy rynkowe, Pakiet klimatyczno-energetyczny
Energy policy, Environmental protection financing, Gas emissions, Renewable energy sources, Climate, Market mechanism, Climate and energy package
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu są dwa finansowe mechanizmy wspierania polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej: handel emisjami oraz gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione zostały pojęcie i funkcje tych mechanizmów oraz możliwe skutki wprowadzenia ich w nowej wersji do praktyki gospodarczej krajów członkowskich UE.

Two market mechanism for supporting EU policy towards climate and energy become the objective of the hereby article, namely the tradable guarantees of electric energy and heat origin, generated at a large scale from renewable sources, as well as the tradable certificates for green house gasses emission. The core notion and functions of these mechanisms, as well as their architecture were presented, having considered proposal covered by the latest climate and energy package. Possible consequences of introducing them in their new version, to the economic practice of EU member countries, were also pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blohm-Hieber U.: Europes Strategic Vision. IAEA-Bulletin, 49 - 2 marzec 2008, s. 50.
  2. Dz.Urz.UE L 275 z 25.10.2003 r.
  3. Dz.Urz.UE L 283/33 z 27.10.2001 r.
  4. Dz.Urz.UE L 338 z 13.11.2004 r.
  5. Malik K.: Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. "Ekonomia i Środowisko" 200, nr, s. 94.
  6. Michalski D.: Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu. "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 3(190), s. 35.
  7. Przybylik M.: Czynniki wpływające na kształtowanie się cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. "Rynki Terminowe" 2005, nr 4, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu