BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupek Bożena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Władza publiczna wobec zjawiska uchylania się od podatku
Attitude of Public Authorities toward Tax Evasion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 46-53, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Kontrola skarbowa, Oszustwa podatkowe, Kontrola podatkowa, Polityka podatkowa
Treasury control, Tax fraud, Tax audit, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie, tak jak w całej historii opodatkowania, naprzeciwko siebie stają dwa podmioty o przeciwnych interesach: władza publiczna jako podmiot czynny - uprawniony do nakładania ciężarów podatkowych i podatnik jako podmiot bierny - zobowiązany do ich ponoszenia. Podmioty te patrzą na podatek, a ściślej na konstrukcję normy prawnej określającej daninę podatkową z punktu widzenia osiągania właściwych dla siebie celów, władza fiskalna dąży do satysfakcjonującego efektu fiskalnego, a podatnik do ochrony swoich zasobów. Powstały wskutek zastosowania opodatkowania stosunek publicznoprawny stanowi naturalną oś konfliktu interesu między tymi stronami. Dzieje się tak dlatego, że uprawnienia podmiotu czynnego wkraczają w sferę praw majątkowych podmiotu biernego. Chęć ochrony przez podatnika posiadanych zasobów powoduje konieczność dokonywania wyborów: zapłacić podatek albo podjąć próbę uchylenia się od ciężaru podatkowego. Władza publiczna wobec możliwych wyborów musi zdecydować, w jaki sposób weryfikować i ograniczać niepożądane zachowania podatników. (fragment tekstu)

Mutual relationships observed between public authorities and taxpayers reflect socio-economic relationships observed between public and private sectors. Both sectors' co-operation may lead, unfortunately, to pathological phenomena that are reprehensible ethically and unwelcome economically. Tax evasion is one of such phenomena. Contradictory interests of taxpayers and authorities result in taxpayers' willingness to undertake actions that are frequently illegal and that aim at protecting taxpayers' own resources. Public authorities expect realisation of certain tax revenues and that is why they undertake some monitoring actions in order to tighten legal standards and some controlling actions in order to recover all means due. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 4. ustawy z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy, t.j. 2007, DzU nr 111, poz. 765 z poz. zm.
 2. Ciupek B.: Zasada sprawiedliwości wobec fiskalnej funkcji podatku. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2007, s. 187-188.
 3. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Building our common Future, Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013, Brussels, 26.2.2004, COM(2004) 101 final/2.
 4. Dymek M.: Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym od osób prawnych. ODiDK, Gdańsk 2006, s. 20 26.
 5. Gaudeme P.M., Molinie J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000, s. 576.
 6. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s.250-251.
 7. Kulicki J.: Kontrola skarbowa. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 221-223.
 8. Rudnicki M., Blak Ł.: Wewnątrzkrajowe środki walki z unikaniem opodatkowania - zarys problemu. "Monitor Podatkowy" 2007, nr 8., s. 216.
 9. Samuelson P.A., W.D. Nordhaus: Ekonomia. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, Ustawa z 28.09.1991 o kontroli skarbowej, t.j. DzU 2004, nr 8, poz. 65 z póź. zm.
 10. Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe. Red. T. Famulska, K. Znaniecka. AE Katowice, Katowice 2001, s. 1819.
 11. Zarządzenie nr 13 Ministra Finansów z 20.06.2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, DzU MF nr 7, poz.55 (zał. 2, par. 2 pkt 5).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu