BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Perspektywy wieloletniego planowania budżetowego w Polsce
Perspectives of the Multi-Year Budgeting in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 82-89, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu, Polityka finansowa, Planowanie długoterminowe, Budżet państwa, Planowanie budżetowe
Stability and Growth Pact (SGP), Financial policy, Long-term planning, State budget, Budget planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z fundamentalnych zasad budżetowych jest zasada roczności. Wdrażanie rozwiązań w zakresie wieloletniego planowania budżetowego nie stanowi jednak odejścia od niej. Uznać bowiem należy, że planowanie budżetowe w horyzoncie dłuższym niż jeden rok tworzy średniookresowe ramy polityki budżetowej, określając głównie uwarunkowania makroekonomiczne oraz projekcję podstawowych wielkości budżetowych, takich jak dochody, wydatki, saldo budżetowe, dług publiczny. Plan wieloletni staje się więc dokumentem strategicznym, tworzącym punkt wyjścia do tworzenia projekcji dochodów i wydatków budżetowych zgodnych z długoterminowymi celami władzy publicznej. Celem artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń, jakim podlegać może proces wdrażania narzędzi planowania wieloletniego w polskim sektorze finansów publicznych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie proponowanym zmianom zapisów ustawy o finansach publicznych, wprowadzającym procedurę planowania wieloletniego. (fragment tekstu)

In recent years, many countries have introduced process of preparing a multi-year budgetary framework. This paper reviews experiences from multi-year budgetary planning in some countries (especially for the purposes of the Stability and Growth Pact) and attempts to draw lessons from it for the potential applications of multi-year budgeting procedures by Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Heinemann F.: Planning or propaganda? An Evaluation of Germany's medium-term budgetary planning. ZEW, Mannheim 2005, s. 20.
  2. Kasperowicz A.: Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa. W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2008, s. 111.
  3. Kraan D.J.: Programme budgeting in OECD countries. "OECD Journal on Budgeting" 2007, Vol. 7, nr 4, s. 16-21.
  4. OECD Budget Practices and Procedures Database. OECD 2008.
  5. Patrzałek L.: Przestanki, funkcje i warunki rozwoju wieloletniego planowania budżetowego. W: Finanse publiczne. Red.. A. Pomorska. UMCS, Toruń 2006, s. 119.
  6. Public finances in EMU-2007. Komisja Europejska, Bruksela 2007, s. 135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu