BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Optymalizacja polityki fiskalnej
Optimization of Fiscal Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 90-99, rys., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, Optymalizacja, Polityka podatkowa, Kryzys gospodarczy
Budget deficit, Optimalization, Tax policy, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie dwa lata w gospodarce światowej to problemy kryzysu finansowego wywołanego m.in. przez zbyt liberalną politykę sektora finansowego. Ponieważ skutki tego kryzysu zagrażają stabilności wielu gospodarek, finanse publiczne tych państw stanęły w obliczu ratowania swoich systemów finansowych. Skoro jednak mamy do czynienia z tendencją do redukcji obciążeń podatkowych, powstaje pytanie o optymalizację polityki fiskalnej i instrumenty jej realizacji, takie jak deficyt budżetowy i dług publiczny. (fragment tekstu)

How should the government finance its public expenditure? How should it choose between debt and taxes? This one of the most difficult problem to solve by the governments. But the problem is more difficult. It's important to take in to account globalisation and financial deepening which have substantial macroeconomic and fiscal implication. Globalisation is thought to reduce the ability of government to collect taxes by choosing tax policies independently of those in other jurisdictions is greatly curtailed. So there is a core problem of optimal taxation and fiscal policy should the government run deficit or hight public debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Allesina A., Tabellini G.: Why is fiscal policy often procyclical? National Bureau of Economic Research, Working Paper 11600, 2005, www.nber.org.
  2. Globalisation, Financial market, and Fiscal policy. Red. T. Ter-Minassian. Fiscal Affairs Department, November 207, s. 19-20.
  3. KPMG's Corporate Tax Rate Survey. An international analysis of corporate tax rate from 1993-2007, 2008.
  4. Kuttner K.,N.: Kombinacja polityki pieniężnej i fiskalnej z perspektywy amerykańskiej. "NBP" 2002, s. 5-6.
  5. Neumann R., Holman J., Aim J.: Globalisation and Tax Policy. University of Wisconsin-Milwaukee, Andrew Young School of Policy Stadies, January 2003, s. 3-6.
  6. Paying Taxes 2009. The Global Picture. IFC, World Bank, s. 87, 94.
  7. Plosser Ch.I., W.E. Simon: Government Spending, Deficits and Optimal Policy. University of Rochester, November 2003, s. 9-10.
  8. Ramsey F.P.: A Contribution to the Theory of Taxation. "Economic Journal" 1927, vol. 37. W: Ch.I. Plosser, W.E. Simon: Goverment Spending, Deficits and Optimal Policy. University of Rochester, November 2003, s. 11-13.
  9. Ter-Minassian T.: Globalisation, Financial markets, and Fiscal Policy. Fiscal Affairs Department - International Monetary Fund, November 16, 2007, s. 14.
  10. Wajda-Lichy M.: Zasady przejrzystości polityki fiskalnej. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 85- 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu