BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja wypłaty świadczeń w nowym systemie emerytalnym
Auffassungen von Pensionsauszahlungen in dem Neuen Pensionssystem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 107-114, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Świadczenia emerytalne
Pension schemes, Pension system reform, Retirement benefits
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będą zasady wypłaty świadczeń w nowym systemie emerytalnym, ograniczenia wypłat, jak też propozycje instytucjonalno-produktowe wypłaty świadczeń. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego "Bezpieczeństwo dzięki różnorodności", Warszawa 1997, s. 1.
  2. Dyrektywy Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (79/7/EWG), Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne roz. 5, t. l, s. 215.
  3. Góra M., Otto W., Wiśniewski M., Szkoła Główna Handlowa i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ekspertyza projektu ustaw: O zasadach wypłat emerytur kapitałowych (z 19 lutego 2008) oraz O zakładach emerytalnych (z 18 lutego 2008 r.) zakres ekspertyzy: Ekonomiczne mechanizmy rynku świadczeń i rozwiązania.
  4. http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Ubezpieczen%20Spolecznych/emerytury_ kapitalowe.pdf, z 5.02.2009 r.
  5. KNUIFE, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Wypłata świadczeń z filara II systemu emerytalnego, Zeszyt 5, Warszawa 2005, s. 8.
  6. KNUIFE, Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 2003, s. 67.
  7. www.mpips.gov.pl, Analiza propozycji rozwiązań systemu organizacji wypłaty świadczeń ze środków gromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, z 5.02.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu