BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podatek ekologiczny jako instrument nowoczesnej polityki fiskalnej
Ecotax as the Instrument of Modern Fiscal Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 115-121, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Podatki ekologiczne, Reforma podatkowa, Polityka podatkowa
Green taxes, Tax reform, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontrowersje wokół ekologicznej reformy podatkowej dotyczą zarówno założeń, jak i jej rzeczywistych skutków. Szczególnie kusząca zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia wydaje się możliwość kompleksowej, dotyczącej zarówno struktury dochodów, jak i wydatków, reformy fiskalnej. Podatki ekologiczne wpisują się doskonale w priorytety i cele Strategii Lizbońskiej, przyczyniając się do redukcji szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenia zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Mogą być filarem kompleksowej, nowoczesnej polityki fiskalnej. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the idea of ecotax as the element of tax system reform as well as wider concept of "double dividend" effect. Eco fiscal policy is direct and indirect way to achieve long-time, balance development and important key in Lisbon Strategy. It can also help in public spending reform to build and support knowledge economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. André F.J., Cardenete M.A., Velazquez E.: Performing an environmental tax reform in a regional economy. A computable general equilibrium approach, The Annals of regional science. Springer Berlin / Heidelberg, volume 39, number 2/June 2005.
 2. Borys G.: Ekologiczna reforma podatkowa w krajach OECD. W: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 39.
 3. Bosquet B.: Environmental tax reform: does it work? A survey of empirical evidence. Ecological Economics nr 1, 1/2000.
 4. First Assessment of Community Lisbon Programme, MEMO /06/399, www.europa.eu.
 5. Głuchowski J.: Podatki ekologiczne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 104.
 6. Głuchowski J: Teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych i finansowych. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Red. K. Znaniecka. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 424.
 7. Polarczyk K.: Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
 8. Smith S.: Podatki a środowisko naturalne. W: Efektywność polityki podatkowej. Red. M.P. Devereux Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 324 i n.
 9. Stodulski W.: Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument realizacji Strategii Lizbońskiej. W: Ekologiczna reforma fiskalna. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2005, s. 31-47.
 10. Szomburg J.: Strategia Lizbońska szansą dla Europy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, www.pfsl. pl.news z 6.10.2006 r.
 11. Szymański W.: Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa 2007, s. 197 i n.
 12. Żabiński A.: Teoretyczne aspekty wprowadzenia w Polsce podatku ekologicznego. W: O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2007, s. 568.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu