BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdan Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Dzikowska Marlena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Runowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Rozpoznawalność marek banków wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bank Brand Recognition by Students of the Poznań University of Economics
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 7-21, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Marketing bankowy, Banki, Studenci, Badanie preferencji konsumenckich, Marka banku
Research results, Bank marketing, Banks, Students, Consumer preferences research, Bank brand
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej odwołano się do koncepcji marketingu bankowego i podjęto próbę jego scharakteryzowania, bazując na ujęciach prezentowanych w tej materii w literaturze podmiotu. W drugiej części referatu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które w głównej mierze miały na celu zidentyfikowanie kluczowych motywów decydujących o wyborze banku przez studentów oraz ocenę stopnia rozpoznawalności banków przez wspomnianych studentów. (fragment tekstu)

The report has been prepared by the Students' Scientific Circle of International Business called "Synergy Group" operating at the Department of Strategy and Policy of International Competitiveness at the Poznań University of Economics within the confines of preparation for the Conference "Trends towards a modern bank". Thematic range of the hereby report includes issues connected with bank marketing, especially bank brand awareness, recognition of most frequently used products of banks, identification of bank promotion channels. The report touches upon the following issues: - Banks' popularity among students of the Poznań University of Economics; - Frequency of contact with banks' promotional materials; - Banks' use of informative channel distribution; - Recognition of bank brands. The elaboration has been divided into two parts. The first part concentrates on the concept of bank marketing and it makes an attempt to characterize this idea as presented in the literature. The other part presents results of empirical research carried out among students of the Poznań University of Economics. The main goals of this research were identification of key motives determining the choice of a bank by students and estimation of bank recognition by the mentioned students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beliczyński, J., Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 700.
  2. Grzegorczyk, W., Marketing Bankowy, Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004.
  3. Grzywacz, J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.
  4. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Popularność banków wśród studentów w Polsce, Student News 2005, nr 10.
  5. Mazurkiewicz, L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
  6. Mendel, T., Majchrzak, J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
  7. Piast, Ł., DnB NORD chce wejść do pierwszej "15", Przegląd Finansowy Bankier.pl 2008, nr 11.
  8. Pluta-Olearnik, M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
  9. Żurawik, B., Żurawik, W, Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu