BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieliński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Badanie efektywności studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z wykorzystaniem nieparametrycznej analizy danych (DEA)
Estimating Efficiency of the Student's Scientific Circles at the Poznań Uniyersity of Economics Using Data Envelopment Analysis (DEA)
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 40-53, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Studenci, Efektywność, Edukacja
Data Envelopment Analysis (DEA), Students, Effectiveness, Education
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Abstrakt
Praca będzie mieć charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej jej części przedstawione zostaną pojęcie oraz koncepcja efektywności, będące podstawą metody DEA. Zastosowana metoda wymaga określenia modeli SKN jako konstrukcji wybranych kategorii nakładów i efektów. Modele stanowić będą przypadki, dla których dokonane zostaną oszacowania wartości efektywności pracy kół, co zostanie opisane w części drugiej. Trzecia część będzie przedstawiać wyniki estymacji, czwarta przyczyny efektywności bądź nieefektywności kół. W części ostatniej, piątej, opisane zostaną przyczyny nieefektywności SKN względem skali działalności. (fragment tekstu)

The article presents the concept of efficiency in terms of non-profit oriented entities. One of the methods allowing to evaluate it is the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA). The method has been used to investigate the efficiency of students' scientific circles at The Poznań University of Economics. The results of the analysis help to identify the reasons for economic inefficiency of the circles, and this allows to draw appropriate conclusions in terms of future improvements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science 1984, No. 9.
 2. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 1978, No. 2.
 3. Coelli, T.J., A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPA Worklng Papers 1996, No. 8.
 4. Jacobs, R., Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Fontier Analysis, Kluwer Academic Publishers 2001.
 5. Juzwiszyn, J, Rybicki, W., Smoluk, A., O definicji efektywności. Rozważania nad celowością w naturze i rozwojem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 6. Kopczewski, T., Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-1997, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Maciejewskiego.
 7. Kurtys, E., Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, red. M. Hamrol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 8. Lange, O., Ekonomia polityczna, t.1, PWN, Warszawa 1959.
 9. Linna, M., Hakkinen, U., Determinants of Cost Efficiency of Finnish Hospitals: A Comparison of DEA and SFA, National Research and Development Centre for Welfare and Health, Helsinki.
 10. Mielnik, M., Ławrynowicz, M., Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, Bank i Kredyt 2002, nr 5.
 11. The Effect of Activity-based Financing on Hospital Efficiency: A Panel Data Analysis of DEA Efficiency Scores 1992-2000, University of Oslo Working Paper 2002, No. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu