BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregor Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Próba adaptacji dynamicznego modelu ECM do prognozy krótkookresowych odchyleń od stanu równowagi silnie skorelowanych ze sobą kursów walutowych : studium przypadku
Using the Dynamic ECM Model to Forecast Short-Term Deviations from Equilibrium with Strong by Correlated Currency Pairs
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 54-71, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Ryzyko kursowe, Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Prognozowanie kursów walut, Studium przypadku, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych
Foreign Exchange (FX), Exchange risk, Exchange rates, Exchange rate developments, Exchange rates forecasting, Case study, Hedge against changes in exchange rates
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za cel niniejszego opracowania przyjęto zaprezentowanie systemu inwestycyjnego, którego funkcją będzie osiąganie realnych zysków na rynku walutowym przy ograniczonym ryzyku. (...) W pracy podjęto próbę stworzenia mechanizmu wyjścia z transakcji na podstawie konstruowanego dynamicznie Modelu Korekty Błędem (ECM), który estymując równanie modelu równowagi długookresowej, pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakich wahań kursów należy się spodziewać w przyszłym okresie, dla danych ruchów instrumentów w momencie obecnym. (fragment tekstu)

Although strongly correlated pairs usually go a similar way, there are sore moments when one of them outperforms another. This is what we will try to take advantage of. The investment strategy we aim at implementing is a market neutral long/short strategy. This implies that we will choose highly correlated, integrated pairs and take a minimal risk. The proper moment to make a trade is signalled by a spread oscillator indicator which measures the variations of the standarised spread between two currency pairs. The optimal moment to close a position is described by the dynamic ECM, Error Correction Model, which is estimated for every new data on the one minute period. Tests made on the real market suggest that the system is successful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Engle, R., R, Granger, C., W., J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 1987,55:2 251-176.
  2. Herlemont, D., Pairs Trading, Convergence Trading, Cointegration, YATS Finance & Technologies, http://www.yats.com/doc/cointegration-en.httnl.
  3. Kluza, S., Sławiński, A., Czynniki wpływające na ceny obligacji: z perspektywy inwestorów, XXII Konferencja Naukowa NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty 2002.
  4. Nel, P., 4 HourMACD Strategy, www.forexfactory.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu