BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoń Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Metody zapobiegania wrogim przejęciom na rozwiniętych rynkach kapitałowych
Preventive Measures Against Hostile Takeovers on Developed Capital Markets
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 98-110, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Fuzje i przejęcia, Spółki, Regulacje prawne, Nadzór właścicielski, Wrogie przejęcie
Corporate governance, Mergers and acquisitions, Companies, Legal regulations, Shareholders supervision, Hostile takeover
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie najistotniejszych aspektów zapobiegania wrogim przejęciom, z którymi mogą mieć do czynienia właściciele, zarządzający bądź akcjonariusze spółki. Osiągnięcie tego celu wymagało szczegółowego omówienia istoty wrogiego przejęcia, wpływu regulacji prawnych, w tym systemu ładu korporacyjnego, a także najważniejszych środków obrony, zarówno ekonomicznych jak i prawnych. (fragment tekstu)

The following paper presents the subject of a hostile takeover against the background of the developed capital markets. Both the idea and the essence are described. The legal aspects connected with a hostile takeover, especially the influence of corporate governance, international legal regulations and national legislation arę pointed out. Economic and legal defensive measures are presented. A synthetic review of available preventive measures against hostile takeover is included and the most important ones are explained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
 2. Bebchuk, L., Coates IV, J., Subramanian, G., The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards:Theory, Evidence, and Policy, Stanford Law Review 2002 No. 54
 3. Helin, A., Zorde, K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 4. Kidyb, A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2001.
 5. Koch, A., Napierała, J., Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 6. Manne, H., Mergers and the Market for Corporate Control, Journal of Political Economy 1965, No. 73
 7. Neale, B., Milson, T., Hills, C., Sharples, J., The Hostile Takeover Process: A Case Study of Granada versus Forte, European Management Journal, Vol. 16, No. 2.
 8. Podsiadlik, C., Wrogie przejęcie spółki, LexisNexis, Warszawa 2003.
 9. Szomburg, J., Tamowicz, P., Dzierżanowski, M., Corporate Governance dla rozwoju Polski, IBnGR, Gdańsk 2001, tezy programowe na inauguracyjne spotkanie Polskiego Forum Corporate Governance.
 10. Szumański, A., Regulacja prawna holdingu w polskim i europejskim prawie spółek (zagadnienia pojęciowe), PPH 8/1996.
 11. Szymańczyk, A., Przyczyny przejęć kapitałowych i prawne sposoby ich zapobiegania, Finanse - finansowy kwartalnik internetowy, www.e-finanse.com.
 12. Tamowicz, R, Dzierżanowski, M., Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Seria Transformacja Gospodarki nr 110, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu