BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petryk Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Analiza "czerwonych flag" jako metoda wykrywania oszustw w przedsiębiorstwie
Red Flags Analysis for Detecting Corporate Fraud
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 111-124, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Przestępstwa gospodarcze, Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Oszustwa finansowe, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Economic crimes, Fight against economic crime, Financial fraud, Fraud in the financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest przedstawienie analizy "czerwonych flag" jako narzędzia do walki z oszustwem w przedsiębiorstwie. Dokonano także próby identyfikacji sygnałów ostrzegawczych w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie analizy "czerwonych flag". Następnie przedstawiono szeroką systematykę sygnałów świadczących o możliwości wystąpienia oszustwa. Zaprezentowano "czerwone flagi" według następujących kategorii: ze względu na podmiot i przedmiot oszustwa oraz obszary występowania. Wskazano także nieprawidłowości dotyczące sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, które mogą świadczyć o oszustwie księgowym. (fragment tekstu)

This article investigates red flag analysis as a method of detecting corporate fraud. Red flags analysis contains check lists with corporate fraud warning signals. It is conducted at various company levels. The author presents four types of red flags. The first category includes fraud subjects who can be categorized as employee and management red flags. The second category represents fraud objects. The best known subcategories are cash/accounts receivables, payroll, purchasing, inventory. The article also shows four main areas of red flags: behavior, transactions, company system and Corporation. Accounting fraud red flags are introduced in the end. Red flags analysis is the most popular method among auditors and managers for detecting corporate fraud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. DiNapoli, T.P., Red Flagsfor Fraud, State of New York Office of the State Comptroller(http://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/red_flags_fraud.pdf)
  2. Iber, N., Samociuk, M., Defraudacja i korupcja - zapobieganie i wykrywanie, PWN, Warszawa 2007.
  3. Kutera, M., Hołda, A, Surdykowski, S., Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa 2006.
  4. Raport do Narodu 2006, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Wykrywania Oszustw i Nieprawidłowości (ACFE).
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  6. Wells, J. T., Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, Lexis Nexis, 2006.
  7. Willson, J.D., Root, S.J., Internal Auditing Manual, Warren, Gorham, and Lamont, Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu