BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwonnaja Swietłana (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Islam na Krymie jako zjawisko religijne, kulturowe i polityczne końca XX - początku XXI w.
Islam in the Crimea as Religious, Cultural and Political Phenomenon of the 20th - Beginning of the 21st Centuries
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2009, t. 29, s. 89-103
Tytuł własny numeru
O wielowymiarowości badań religioznawczych
Słowa kluczowe
Religia, Islam, Filozofia, Filozofia muzułmańska
Religion, Islam, Philosophy, Muslim philosophy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Krym
Abstrakt
Krym jest jedną z najstarszych ostoi islamu w południowo-wschodniej Europie. Nosicielem cywilizacji islamu jest rdzenna ludność półwyspu - Tatarzy krymscy (...). Trzeba szczególnie podkreślić ciągłość trwania islamskiej religii i kultury na Krymie - od epoki Złotej Ordy do końca XVIII wieku. Tak długiego okresu dominacji, określającego państwową politykę islamu nie znał żaden inny kraj europejski. Niezłomnego oddania Tatarów krymskich islamowi nie udało się podważyć ani reakcji autokratycznej, ani reżimowi komunistycznemu. (fragment tekstu)

The Crimean Tatar movement has opted for its own 'third way' between religious fanaticism ('Islamic fundamentalism') and the consistent political secularisation pursued by civil movements ('laicism'). Far from ignoring the immense social energy located in religious feelings and convictions, it has incorporated this organically into its own spiritual arsenal, reinforcing its own strength with the moral precepts of Sunni Islam, a faith which encourages obedience, self-denial in the name of the common task, and the authority of the leader. At the same time it has preserved, both in theory and in practice, its non-religious, secular and democratic character, and has not turned into a movement under the green banner of Islam. Islam in the Crimea is reviving above all in the form of culture and morality. 'Culture' includes not only the culture of everyday family life, the traditional forms of interpersonal contact and cooperation amongst people in village and town, and relations between the generations (respect for the old, deference on the part of the young), but also the 'high' culture of the professional arts, including the architectural tradition and Muslim motifs in art, design, music, poetry and theatre. The Crimea is not unique in experiencing an influx of Wahhabism and other radical trends of the "political" Islam. The phenomenon is the inevitable result of social and political developments, and the bottom line is the desperation felt by oppressed Muslim populations in the world today, pushed increasingly to the sidelines of progress, which finds its only outlet in extremist religious mobilisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babinov Y., Islam in the Crimea: history and the contemporary situation ?? Church-State Relations in Central and Eastern Europe, red. I. Borowik, Kraków 1999.
 2. "Авдет", 1994, nr 5 (96), 10 марта.
 3. Джемилев М., Крымские татары в Москве. Лето 1987 года, Янгиюль 1988.
 4. Доклад председатела Мджлиса крымскотатарского народа М. Джемилева на 3-й сeсcии 4-го курултая 10 сентабря 2004 года, Симферополь 2004.
 5. Говорит Мустафа Джемилев. Доклады на сессиях и конференциях Курултах крымскотатарского народа. 1991-2001, Симферополь 2001.
 6. Григорьянц B., О некаторых особенностях процесса возрожддния ислама в Крыму (1989-2001), Симферополь 2002.
 7. Музафаров Р. (автoр-сoстовитель), Крымскотатарская энциклoпедия, Симферополь 1992.
 8. Муратова Э.С., Политологический анализ процесса возрождения Ислама в Крыму. Авторефрат диссертации на соискание ученых степени кандидата политических наук, Симферополь 2004.
 9. Новикова М.И., Святыни народов Крыма, Симферополь 1991.
 10. Ройяков М., Ислам в Советском Союзе после Второй мировой войны // Ислам в Евразии, Moskwa 2001.
 11. Хабутдинов А., Ваххабизм в Татарстане: севодняшняя ситуация в исторической перспективе, "Вестник Евразии», 2000,nr 2(9).
 12. "Хидает", 1995, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu