BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłowska Aleksandra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Garbowski Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwość absorpcji funduszy unijnych : na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
The Financial Situation of Communities and Municipalities of Warmia and Mazury Voivodcship and Their Ability of EU Funds Absorption
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 197, s. 311-322, tab.
Tytuł własny numeru
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Fundusze strukturalne, Polityka spójności
Local government, EU funds, Structural funds, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Sytuacja ekonomiczno-finansowa gmin w województwie warmińsko-mazurskim zmieniała się na przestrzeni czasu. Gdy w roku 1999 wprowadzono nowy podział administracyjny, gminy miały stać się głównymi zarządcami swojego majątku, bez odgórnej ingerencji władz centralnych. Spodziewano się, że wraz z przekazaniem władzy samorządom, nastąpi również przekazanie proporcjonalnie do obowiązków odpowiednich środków finansowych. Jednak już w przeddzień tworzenia struktur samorządowych można było zaobserwować nieproporcjonalny, w stosunku do przyznanych im zadań, podział środków finansowych. Zaobserwowano wówczas (co trwa do dziś), iż nakłady na podstawowe dziedziny życia związane z wydatkami samorządowymi, tj. oświatą, służbą zdrowia, komunikacją itp., nie mają odpowiedniego pokrycia w przekazywanych przez rząd środkach. Tak jak gminy różnią się pod względem ekonomicznym w skali krajowej, tak i w regionie Warmii i Mazur znaleźć można gminy o skrajnie różnych sytuacjach finansowych. Fundusze unijne miały stać się dla wielu z nich istotnymi środkami pomocowymi do zrealizowania niezbędnych inwestycji komunalnych. (fragment tekstu)

The financial situation of communities and municipalities of Warmia and Mazury voivodeship is a very important factor which determines their EU funds' absorption. The amount of their own income, the ability to get some money from different organizations, and the level of cooperation with banks - these all have a substantial meaning for communities. The lack of funds in the preliminary stage of preparations might be sometimes a decisive factor in giving up the efforts for EU funds. Banks are an important, but not only, source of money. An additional problem for communities is a formal barrier. This is connected with a preliminary stage (difficult form to fill in, foreign language problems) and with realization of the accepted projects (additional costs of specialists employed). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Idebski, Hipoteczne łatanie budżetu, "Gazeta Olsztyńska", 8 marca 2004
  2. Program Rozwoju Elbląga, Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2008, Urząd Miasta Elbląg, sierpień 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu