BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykładzie wybranych krajów
Fight against Tax Fraud on Example of Chosen Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 164-169, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Przestępstwa skarbowe, Podatki
Fight against economic crime, Fiscal offence, Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane rodzaje oszustw podatkowych oraz związane z nimi obszary ryzyka. W części trzeciej scharakteryzowano, na przykładzie kilku krajów, różne sposoby i kierunki działań podejmowane w celu zmniejszenia skali oszustw podatkowych. W podsumowaniu części trzeciej wskazano kierunki działań dla Polski w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. (fragment tekstu)

The tax being principal and one of the oldest sources of state incomes it is the source of losses. On space many summers, they had the place of test legal and illegal desisting pay of tax. Individual states undertake tests limiting losses caused by tax evasion. In spite of enough wide "fan" of prevention, the workings are not enough effective. It causes interested in such techniques which would cut this trade. Comparing countries experiences in this range, the article should be use to discuss about tax fraud prevention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B.: Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
  2. Kalinowski M.: Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2001.
  3. Bernai A.: Zjawisko uchylania się od podatków i metody jego ograniczania. Wydawnictwo Difin, 2008.
  4. Karwat P.: Obejście prawa podatkowego. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  5. Madej E.: Zjawisko ucieczki od podatków. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 52.
  6. Mastropasqua R.: Fight against tax fraud and tax fraud indicators. Tax Tribune, Magazine of the IntraEuropean Organisation of Tax Administrations, 2002/1, (issue 13), s. 12.
  7. Mastropasqua R.: Fight against tax fraud and tax fraud indicators. Tax Tribune, Magazine of the IntraEuropean Organisation of Tax Administrations, 2002/1, (issue 13), s. 12-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu