BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Federalny podatek dochodowy w amerykańskim systemie podatkowym
Federal Income Tax in American Tax System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 170-179, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych
Tax system, Income tax, Individual income tax, Corporate income tax
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Struktura dochodów wybranych państw OECD w 2006 roku jest zróżnicowana. Do krajów, w których podatki dochodowe stanowią ok. 50% dochodów zaliczymy Australię, Kanadę, Nową Zelandię i Stany Zjednoczone. Natomiast małe znaczenie tych podatków występuje w Czechach, Polsce, Grecji, na Węgrzech czy we Francji. W większości krajów europejskich wzrosło znaczenie podatków od towarów i usług. Również dochody z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są większe w większości krajów europejskich. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy podatek dochodowy w USA odgrywa ważną rolę w systemie dochodów federalnych oraz przedstawienie bieżącej sytuacji w wielkości stawek i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The American system is characterized by a more rigorous observance of the law rules compared with tax systems of different countries. The income tax is the most important source of federal revenues of the USA. The requirements in view of the system of the income tax are high. It should be simple and just as well as it should make effective managing. The aim of the article is to check whether the income tax in the USA plays an important part in the system of federal revenues and to show a current situation in the tax rates and taxation base in the personal income tax and corporate income tax. The existing system for political and economic reasons is not excellent and it requires a lot of changes. It will be a topic of a different article because of the size limitation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Revenue Act of 1861, Revenue Act of 1862.
  2. Joint Committee on Taxation, Overview of the Federal Tax System as in Effect for 2008 (JCX-32-08), April 14, 2008, s. 3, www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-08-66.pdf.
  3. www.stconsulting.info/index.php?id=117 (21.02.2008)
  4. www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-08-66.pdf.
  5. Głuchowski J.: Federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki. PWN, Warszawa-Poznań-Toruń 1975, s. 51.
  6. www.taxpolicycenter.org/taxfacts/displayafact.cfm?Docid=65&Topic2id=70 (16.05.2009).
  7. Tokarczyk R.: Prawo amerykańskie. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 213.
  8. www.smbiz.com/sbrl001.html (16.05.2009).
  9. Mirek I.: System podatkowy Stanów Zjednoczonych. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Ekspertyza nr 278, październik 2002, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu