BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Skuteczność polskich modeli w przewidywania upadłości przedsiębiorstw w gospodarce : analiza studium przypadku
Accuracy of Polish Models of a Bankruptcy Identification Risk for an Printing Enterprise : Case Study Analysis
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2007, nr 6, s. 147-161, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce rynkowej nie ma pewności, że działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorstwo przyniesie sukces rynkowy. Dlatego zjawisko upadłości przedsiębiorstw jest swego rodzaju naturalnym regulatorem w systemie ekonomicznym, który sprawia zamianę zasobów na bardziej użyteczne drogą zanikania przedsiębiorstw, które nie są efektywne i nie wytrzymują konkurencji. Następujący w gospodarce polskiej wzrost liczby upadłości wzmaga potrzebę prowadzenia badań umożliwiających konstruowanie narzędzi, które z odpowiednim wyprzedzeniem będą sygnalizować pojawiające się trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In the market economy you are never sure that your business will succeed. The is why the bankruptcy phenomenon activity is in a way, a natural regulator in an economic system which results in disappearance of enterprises being ineffective and unable to complete successfully. The growing number of bankruptcies in Polish economy makes it necessary to do research enabling us to find tools which will in advance be signaling problems occurring in the functioning of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska A., Michaluk K, Identyfikowalność zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w Polsce, [w:] E. Czerwińska, E. Denek, A. Janc, T. Sangowski, J. Sobiech, Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, AE Poznań, Poznań 2000.
  2. Bielawska A., Promowanie przedsiębiorczości- sposobem ograniczania upadłości przedsiębiorstw, [w:] K Piotrowska-Marczak, M. Wypych, Finanse i bankowość- przekształcenia systemowe, część II, Absolwent, Łódź 1997.
  3. Dorozik L, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  4. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe - Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, AE, Poznań 1998.
  5. Matuszak M., Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J Stankiewicz, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK Toruń, Toruń 2001.
  6. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 12.
  7. Michaluk K, Problemy prognozowania upadku przedsiębiorstwa, [w:] S. Flejterski, A. Szewczuk, Finanse i bankowość - Dźwignie wzrostu gospodarczego, część II - Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
  8. Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu, Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 13.
  9. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
  10. Sudoł S., Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000. VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu