BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipieta Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza i prognozowanie rozwoju społecznego Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej
An Analysis and Forecast of Poland's Social Development against the Background of the Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 813, s. 25-44, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Rozwój społeczny, Przemiany społeczne, Wskaźnik rozwoju społecznego
Forecasting, Social development, Social change, Human Development Index (HDI)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prowadzonych przez autora badań dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego grupy krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r. Przyjęto identyczną definicję i sposób określania poziomu rozwoju społecznego za pomocą miernika syntetycznego opartego na stosowanym przez ONZ human development index (HDI). HDI jest wskaźnikiem syntetycznym, przy którego obliczaniu bierze się pod uwagę: przeciętną długość życia ludności, odzwierciedlającą stan ich zdrowia (…), poziom wykształcenia obywateli (…) oraz siłę nabywczą dochodów ludności wyrażoną w przelicznikach pozwalających na porównania sytuacji w poszczególnych krajach (…), obrazującą stopę życia. (fragment tekstu)

The paper presents a spatial-temporal analysis of the level of social development of the 27 countries of the European Union. Based on the construction of a synthetic measure modelled on HDI, a social development indicator, the analysis covers the years 1997-2004. On the basis of the value of this synthetic measure, countries were ranked according to the level of social development achieved and Poland’s place among the „new” and „old” countries of the Union was determined. Poland’s growth for the years 2005-2007 was forecast based on the estimated models of the trend of normalised values of diagnostic variables, on the basis of which, in turn, the synthetic variable was built. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C. [1997], Ocena stopy życiowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie przeciętnego trwania życia ludzkiego, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 2. Europe in Figures. Eurostat Yearbook [2006-2007], Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 3. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1979], Z badań nad metodami interpolacji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 114, Kraków.
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. nauk. A. Zeliaś, PWN, Warszawa.
 6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [1993], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 7. Kucharczyk J. [1982], Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60, PWN, Warszawa.
 8. Lipieta A. [2004], Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Ujęcie taksonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 10. Pawełek B. [2006], Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 11. Popularna encyklopedia powszechna [1995-1998], Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków.
 12. Szczucka-Kubisz N. [1998], Zmierzyć dobrobyt, "Wiedza i Życie", nr 11.
 13. World Data Indicators [2007], The World Bank, Washington D.C.
 14. Wydymus S. [1984], Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 62, Kraków.
 15. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3 zm" PWE, Warszawa.
 16. Zeliaś A., red. [2004], Poziom życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu