BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia
The Normalisation of Variables and Forecasting a Synthetic Variable on the Basis of a Second-degree Polynomial
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 813, s. 69-80, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badanie zjawisk ekonomicznych, Prognozowanie, Syntetyczny miernik
Economic phenomenon research, Forecasting, Synthetic meter
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie , że metoda normalizacji zmiennych ma znaczny wpływ na to, czy prognozy obliczone na podstawie wielomianu drugiego stopnia oszacowanego dla zmiennej syntetycznej będą dopuszczalne ze względu na wartości mierników ex ante dokładności prognoz. (fragment tekstu)

The article presents the results of research on the influence of the normalisation of variables on forecasting a synthetic variable on the basis of a second-degree polynomial. It is shown that in the case of a second-degree polynomial estimated for a synthetic variable, larger values of the scaling paremeter mean, among other things, a lower value of the average point forecast error and, at a given level of reliability, more accurate conclusions in the future on the basis of the forecast interval. The research confirmed the hypothesis that the decision concerning the variable normalisation method chosen has a significant effect on whether the projections calculated using a second-degree polynomial estimated for the synthetic variable will be acceptable in terms of the value of ex ante measures of forecast accuracy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Pawełek B. [2004], Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej, „Przegląd Statystyczny”, z. 4.
  2. Pawełek B. [2006], Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 726, Kraków.
  3. Pawełek B. [2001], Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
  4. Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  5. Pawełek B., Frodyma K., Kostrzewska J. [2008], Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w województwach w Polsce w latach 1999-2004 [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  6. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu