BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ligus Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena ekonomicznej efektywności projektów publicznych - metodyka LMTS szacowania wartości kosztów i korzyści
Economic Effectiveness of Public Projects - LMST Methodology of Costs and Benefits Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 187-195, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Projekty publiczne, Szacowanie kosztów
Economic efficiency, Public plans, Costs estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł podsumowuje podstawy koncepcyjne szacowania cen kalkulacyjnych kosztów i korzyści projektów publicznych. Odrębnym zagadnieniem są ich możliwości aplikacyjne. Wskaźniki te są od wielu lat stosowane z powodzeniem przez międzynarodowe organizacje, takie jak UNIDO oraz Bank Światowy. Są lub powinny być też stosowane przez agendy rządowe, w szczególności krajów rozwijających się. Nie jest to zadaniem prostym, gdyż często brak jest odpowiedniego przygotowania merytorycznego pracowników agend, jak również trudności wynikają z konieczności szacowania każdorazowo lub adaptowania z wcześniejszych badań trudno dostępnych wskaźników przeliczeniowych, gwarantujących zachowanie wymaganego poziomu staranności szacunku. Wymaga to umiejętności wykorzystania danych w zakresie, w jakim są dostępne. Stąd, mimo że w teorii zasady CBA są łatwo aplikowalne w odniesieniu do krajów rozwijających się, ich praktyczne wykorzystanie napotyka wiele trudności. (fragment tekstu)

The paper presents the concept and applicability of shadow pricing (or accounting pricing) in order to accurately evaluate project's costs and benefits, in the case of market distortions. The LMST methodology was presented in some key issues: export goods, import goods, nontradeables and labour (skilled and unskilled). Also conversion factors, commonly used in practice, such as accounting price ratio (APR), sector conversion factors (CFs) and standard conversion factor (SCF) were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2003, s. 43.
 2. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2003, s. 40.
 3. Boardman A.E., Oreenberg D.H. i in.: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. Third Edition. Prentice Hall, New Jersey 2006, s. 442.
 4. Dasgupta K., Pearce D.: Cost-benefit analysis: theory and practice. Macmillan, London 1972, s. 98;
 5. Flemming J.F., Feldstein M.S.: Shadow prices in industrial project evaluation. W: Evaluation of industrial projects. United Nations, New York 1968, s. 173.
 6. Guidelines far preparing economic analysis. U.S. Environmental Protection Agency, 2000, s. 48.
 7. Guidelines for Project Evaluation. United Nations Industrial Development Organization, New York 1972.
 8. Ligus M. (Baron): Techniki pomiaru preferencji w analizie kosztów-korzyści projektów środowiskowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042 "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka" Tom I, 2004, s. 33-47.
 9. Little I.M.D., Mirrlees J.A.: Project appraisal and planning for developing countries. Heinemann Educational, London 1974, s. 36.
 10. Sugden R., Williams A.: The principles of practical cost-benefit analysis. Oxford University Press, Oxford 1978, s. 99.
 11. Sulejewicz A.: Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. PWN, Warszawa 1991, s. 146-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu