BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Klasyfikacja województw ze względu na stan środowiska naturalnego w Polsce
A Classification of Poland's Voivodships according to the State of their Natural Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 813, s. 117-137, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Zróżnicowanie regionalne, Degradacja środowiska, Zanieczyszczenie środowiska, Prognozowanie
Natural environment, Regional diversity, Degradation of the environment, Environmental pollution, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oddziaływanie człowieka na poszczególne elementy środowiska geograficznego zmieniło się wraz z postępem cywilizacyjnym i technologicznym. Ten wpływ miała zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje. (…) Przeprowadzone badania mają na celu weryfikację hipotezy o silnym przestrzennym zróżnicowaniu kraju ze względu na stan środowiska naturalnego. Celem opisanych w pracy badań jest ocena stanu środowiska naturalnego w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym. (fragment tekstu)

Human influence on particular elements of the geographical environment has changed along with progress in civilisation and technology. This influence on the natural environment can be considered from three main points of view: the pollution and preservation of air, of water, and of soil. The goal of the present research is to assess human influence on the environment in Poland in spatial representation. On the basis of selected variables and a synthetic indicator designed for the research, the voivodships have been ranked according to their level of pollution and environmental degradation. An attempt is also made to explicate the reasons for the order arrived at. Changes that will take shape in the coming years are also discussed. Multivariate analysis was also conducted with the aim of dividing the voivodships into classes comprising local government units with similar environmental conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Malina A. et al. [1998], Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  3. Małachowski K., red. [2007], Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny Województw [2000], GUS, Warszawa.
  5. Rocznik Statystyczny Województw [2006], GUS, Warszawa.
  6. Strahl D. [1990], Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
  7. Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. 2 rozsz., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu