BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tempczyk Katarzyna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Małżeństwa mistyczne w Kościele Starokatolickim mariawitów
Mystical Marriages in the Old Catholic Church of the Mariavites
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2009, t. 29, s. 241-251
Tytuł własny numeru
O wielowymiarowości badań religioznawczych
Słowa kluczowe
Religia, Związki wyznaniowe, Małżeństwo
Religion, Religious association, Marriage
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Małżeństwa mistyczne", czyli związki małżeńskie pomiędzy kapłanami a zakonnicami mariawickimi, były praktykowane w Kościele Starokatolickim Mariawitów w latach 1922-1935. Zapoczątkowane zawartym w październiku 1922 r. związkiem zwierzchnika Kościoła abpa Jana Marii Michała Kowalskiego z siostrą Izabellą Wiłucką, po którym nastąpiły śluby kolejnych biskupów mariawickich ze wskazanymi przez niego zakonnicami, objąć miały w perspektywie wszystkich kapłanów mariawickich. (fragment tekstu)

So called mystical marriages - couplings of priests and nuns - were practiced in the Old-Catholic Church of the Mariavites in the years 1922-1935. Various historical sources present a very differentiated picture of the practice. In the first part of the paper a theological interpretation of mystical marriages promoted in the sources dedicated to "the initiated" is presented. Subsequently, the official historical statement of the Old-Catholic Church of the Mariavites and interpretations in con-temporary publications of both Mariavite denominations are described. Especially, the text touches such problems as secrecy of the practice and its historical development, sexual character of initiations made by Archbishop Kowalski before the marriages, reinterpretations of virginity that enabled to reconcile the marriages with the monastic vows of chastity, causes of polygamy and issues connected with children born in the mystical matrimonies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzieło Wielkiego Miłosierdzia dla świata czyli wwypełnienie się Objawienia św. Jana Apostoła na Staro-katolickim Kościele Maryawitów, Płock 1922.
 2. Katechizm życia zakonnego, Płock 1927.
 3. List otwarty Arcybpa Maryawitów do byłego biskupa pomocniczego Bartłomieja Przysieckiego, cyt za: Warchł E., Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczpospolitej, Sandomierz 1997.
 4. List abpa J.M.M. Kowalskiego do bpa J. Próchniewskiego, "Wiadomości Mariawickie" 1935 nr 4.
 5. List pasterski O. Jana Maryi Michała Arcybiskupa Maryawitów o nowym przekładzie Pisma św. Z 23.08,1923 r., w: J.M.M. Kowalski, Listy i odezwy pasterskie, Sandomierz 2003.
 6. Łuszczewski M.J. Br., Co doprowadziło do kapituły w dniu 29 stycznia r.b., "Jednodniówka Mariawicka" 1935 nr 4.
 7. M.M., Apokalipsa w szczegółach. 144 tysięcy dziewic, "Królestwo Boże na Ziemi" 1930 nr 34.
 8. M.M., Głowa nieczystości, "Królestwo Boże na Ziemi" 3(1930) nr 51.
 9. M.M., Małżeństwa wieczne, "Królestwo Boże na Ziemi" 3(1930) nr 39.
 10. M.M., Związek małżeński według Pisma Świętego, "Królestwo Boże na Ziemi" 3(1930) nr 37.
 11. Mariae-Vita, "Królestwo Boże na Ziemi" 3(1930) nr 27.
 12. Mariae-Vita, "Królestwo Boże na Ziemi" 3(1930) nr 43.
 13. O wielożeństwie także, "Głos Prawdy" 1932 nr 42.
 14. Ostatni list Siostry Maryi Felicyty Romiszewskiej-Tułaba do Brata Biskupa Jakóba Próchniewskiego, "Wiadomości Mariawickie" 1(1935) nr 2.
 15. Peterkiewicz J., The Third Adam, London 1975.
 16. Pismo Święte Starego Testamentu, Płock, t. I - 1923, t. II - 1925.
 17. Przyłucka K., Zarys historii mariawityzmu, część II: 1921-1945, mps., Warszawa/Chylice 1959.
 18. Skrudlik M., Z tajemnic "klasztoru" płockiego, Warszawa 1928.
 19. Sławiński S., Małżeństwa "mistyczne" w Kościele Starokatalickim Mariawitów, mps, Warszawa 1996.
 20. Tajemnice Klasztoru Marjawitów. Na tle procesu płockiego, Kraków 1929.
 21. W odpowiedzi na ankietę Kuriera Porannego: "Kobieta która nadchodzi...", "Głos Prawdy" 1932, nr 38.
 22. Warchoł E., Instytucja małżeństw "mistycznych" jako najbardziej kontrowersyjna innowacja w Starokatolickim Kościele Mariawitów, "Studia Theologica Varsaviensia" 41(2003) nr 2.
 23. "Wiadomości Mariawickie" 1(1935) nr 3.
 24. Ważne sprostowanie Brata Biskupa Jakóba, "Królestwo Boże na Ziemi" 7(1934) nr 3.
 25. "Z podróży do Ziemi Świętej", 1926, z. 1.
 26. "Z podróży do Ziemi Świętej", 1926, z. 2.
 27. "Z podróży do Ziemi Świętej", 1927, z.10.
 28. Zwierzchnik wyznania marjawickiego przed sądem. Dziewiąty dzień rozpraw, "Dziennik Płocki" 1928 nr 226.
 29. Zwierzchnik wyznania marjawickiego przed sądem. Pierwszy dzień rozpraw, "Dziennik Płocki" 1928 nr 37.
 30. Zwierzchnik wyznania marjawickiego przed sądem. Siódmy dzień rozpraw, "Dziennik Płocki" 1928 nr 224.
 31. Zwierzchnik wyznania marjawickiego przed sądem. Pierwszy dzień rozpraw, "Dziennik Płocki" 1928 nr 37.
 32. Zwierzchnik wyznania marjawickiego przed sądem. Szósty dzień rozpraw, "Dziennik Płocki" 1928 nr 222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu