BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Major Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna
A Sketch of Selected Social Attitudes in Poland - a Statistical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 5-23, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Postawy społeczne, Społeczeństwo obywatelskie, Psychologia społeczna, Analiza statystyczna
Social attitudes, Civic society, Social psychology, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Zmiana ustroju politycznego w Polsce w 1989 r. spowodowała przeobrażenie struktur gospodarczych. Zmieniły się także postawy społeczne poszczególnych obywateli oraz postawy całych grup społecznych w związku z kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego. Celem pracy jest scharakteryzowanie postaw społecznych Polaków po 15 latach demokracji, w rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The transformation of the political system in Poland in 1989 brought about deep changes in the country’s economic structures. Changes of no less significance occurred in the formation of civic society, which expresses itself in the social attitudes of both particular citizens and entire social groups. The aim of the paper is to look at a sketch of the social attitudes of Poles after fifteen years of democracy, in the year after the country gained accession to the European Union. On the basis of appropriate statistical methods, an attempt is made to illustrate the social attitudes and preferences of Poles. To this end, data from the Polish General Social Survey (PGSS) for year 2005 were used. The research confirms the conclusion that there is fairly frequently a discrepancy between an attitude and behaviour, the “finished product”. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert M.R. [1997], Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Asch S.E. [1952], Social Psychology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 3. Cichomski B. (kierownik tematu), T. Jarzyński, M. Zieliński [2006], Polskie generalne sondaże społeczne. Skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2005, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 4. Droba D. [1933], The Nature of Attitudes, „Journal of Social Psychology”, vol. 4.
 5. Fishbein M. [1965], A Consideration of Beliefs, Attitudes and Their Relationships [w:] Current Studies in Social Psychology, red. L.W. Steiner, M. Fishbein, Holt, Rine-hart and Winston, New York.
 6. Fuson W.M. [1943], Attitudes: A Note on the Concept and Its Research Context, „American Sociological Review”, vol. 7.
 7. Green W.H. [1993], Econometric Analysis, 2nd ed., Prentice-Hall, Inc., New York.
 8. Kot S.M., Sokołowski A., Jakubowski J. [2007], Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa.
 9. Krech D., Crutchfield R.S. [1948], Theory and Problems of Social Psychology, McGraw-Hill, New York.
 10. Marody M. [1976], Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa.
 11. Marzec J. [2008], Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalności kredytów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Mądrzycki T. [1970], Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa.
 13. Mika S. [1982], Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 14. Mika S. [1998], Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 15. Murray H.A., Morgan C.D. [1945], A Clinical Study of Sentiments, „Genetical Psychological Monographs”, vol. 32.
 16. Nowak S. [1973], Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] Teorie postaw, red. idem, PWN, Warszawa.
 17. Obuchowski K. [1982], Psychologia dążeń ludzkich, PWE, Warszawa.
 18. Reykowski J. [1973], Postawy a osobowość [w:] Teorie postaw, red. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 19. Rosenberg M.J. [1962], Cognitive Reorganizations in Response to the Hypnotic Reversal of Attitudinal Affect [w:] Problems in Social Psychology, red. C.W. Backman, P.S. Second, McGraw-Hill, New York.
 20. Rudnicki L. [2000], Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 21. Scott W.A. [1959], Attitude Change by Response Reinforcement Replication and Extension, „Sociometry”, vol. 22.
 22. Smith M.B. [1947], The Personal Setting of Public Opinions: A Study of Attitudes toward Russia, „Public Opinion Quarterly”, vol. 11.
 23. Thurstone L.L., Chave E.J. [1929], The Measurement of Attitudes, Chicago University Press, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu