BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko : analiza porównawcza
Earnings Distributions in Poland for Gender and Position - a Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Wynagrodzenia, Kształtowanie wynagrodzeń, Analiza porównawcza
Wages, Remuneration, Shaping remuneration, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy i porównania rozkładów płac w Polsce ze względu ma płeć oraz zajmowane stanowisko. Do realizacji tego zadania zostaną wykorzystane zebrane przez GUS dotyczące płac osób zatrudnionych, zatem nie wszystkich pracujących. Na podstawie tych danych podjęto próbę określenia, jak różniły się rozkłady płac ze względu na płeć oraz ze względu na zajmowane stanowisko w 2006 r. w Polsce. Postawiono hipotezę, że różnice te dotyczyły nie tylko przeciętnego poziomu płac. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyse and compare earnings distributions in Poland by gender and position. Central Statistical Office (GUS) statistical data on the salaries of employees were used, but on employees only, hence data on all who work were not considered. Posing the hypothesis that differences do not apply solely to the average level of pay, the author seeks to answer the question of how earnings distributions differed by both gender and position in Poland in 2006. A correlation between the level of pay and the level of inequality in the earnings distributions was observed, which prompts another set of questions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2008 [2009], GUS, Warszawa.
  2. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w okresie transformacji [1999], red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  3. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Kuznets S. [1955], Economic Growth and Income Inequality, „American Economic Review”, 45(1).
  5. McConnell C.R., Brue S.L. [1992], Contemporary Labor Economics, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
  6. Powszechna deklaracja praw człowieka [2009], http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php, dostęp: styczeń 2009.
  7. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 [2007], GUS, Warszawa.
  8. Ulman P. [2000], Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przed i w czasie transformacji gospodarczej, materiały konferencyjne XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej w Osieczanach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  9. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [2008], GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu