BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hausner Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
IV Rzeczpospolita - fikcja czy rzeczywistość?
"The Fourth Republic" - Fiction or Reality?
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 9, s. 61-70, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Państwo, Suwerenność, Władza
State, Sovereignty, Power
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono ideę i politykę „IV Rzeczypospolitej”. Źródłem zwycięstwa wyborczego „obozu IV RP” był kryzys rządzenia, który doprowadził do kształtowania postawy określanej w niektórych publikacjach jako „nie-odpowiedzialność”. Omówiono główne przejawy tej postawy w sferze społecznej, politycznej i administracyjnej. Podano również przykłady działań „obozu IV RP” ukierunkowanych na zmianę ładu instytucjonalnego bez zmiany konstytucji. Na koniec zaprezentowano tezy będące kluczem do rozwiązania omówionych problemów.

This article discusses the idea and politics of "the Fourth Republic". The basic source of electoral victory for "the Fourth Republic" camp can be traced to the government crisis that has been unfolding in Poland since the second half of the 1990s. This has resulted in the establishing and shaping of a stance condemned in some publications as irresponsible. At the same time, institutionalising irresponsibility has led to the emergence of a "soft nation" syndrome. To overcome it, complex institutional change respecting procedurally and substantially the principle of the division of power is essential. Law and Justice (PiS) won over a significant populist electorate by appealing to their hopes and aspirations, but it also moved towards authoritarianism while leaving the most important institutional shortcomings unaddressed. No problems were solved and all the country's weaknesses were compounded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner J., Populistyczne zagrożenie w procesie socjalistycznej transformacji, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992.
  2. Kurczewski J., Nieufność i solidarność [w:] Jaka Polska, czyja Polska?, Fundacja Batorego, Warszawa 2006.
  3. Kwiatkowski E,, Dysproporcje, Wydawnictwo Towarzystwa Szkoły Ludowej, Kraków 1931.
  4. Legutko R., Dzisiejsze "dyskursy ideologiczne" [w:] Jaka Polska, czyja Polska?, Fundacja Batorego, Warszawa 2006.
  5. Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI, red. M. Marody, J. Wilkin, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Friedrich Ebert Stiftung, Kraków 2002.
  6. Polski talk show: dialog społeczny a integracja europejska. EU-monitoring V, red. J. Hausner, M. Marody, Friedrich Ebert Stiftung, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2001.
  7. Sztompka P., Zaufanie i współpraca: fundament rozwoju Polski [w:] W poszukiwaniu kompasu dla Polski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu