BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce
Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 77-91, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór właścicielski, Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Majątek gminy
Shareholders supervision, Real estate, Real estate economy, District property
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich polskich miastach na prawach powiatu (łącznie 65 gmin). Celem badań było zaprezentowanie wpływu nadzoru na gospodarkę nieruchomościami, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych przyjmowanych w zakresie sprawowania władztwa gminnego nad rozdysponowanym majątkiem i ich wpływu na ogólną ocenę gospodarki nieruchomościami oraz samego nadzoru. (fragment tekstu)

The article discusses the results of a poll conducted in all Polish cities with the rights of a county (in all, 65 municipalities). The goal of the research was to present the influence of ownership supervision on real estate management, presenting organisational solutions used by the municipality in governing the assets at its disposal and the influence of these solutions on the general assessment of real estate management and supervision in and of itself. This paper should be treated as an introduction to further research, this time on quality, after which a full description of ownership supervision carried out in Polish municipalities on real estate management, along with an indication of a course for improving it, will be possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
  3. Gospodarka mieszkaniowa, GUS, Warszawa 2008.
  4. Marona B., Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 792, Kraków 2008.
  5. Marona B., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 760, Kraków 2008.
  6. Marona B., Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 822, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu