BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Skuteczność narzędzi fiskalnych w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego
Fiscal Tools Efficiency in the Process of Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 457-464, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, Wzrost gospodarczy
Budget deficit, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem rozważań zawartych w artykule jest analiza wykorzystania i skuteczności deficytu budżetowego jako dyskrecjonalnego narzędzia polityki fiskalnej, służącego stabilizacji zmian aktywności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę opisową i statystyczną. Część opisowa skupia się na aspektach związanych ze skutecznością wykorzystywania narzędzi fiskalnych w procesie stabilizacji koniunktury gospodarczej. W części statystycznej wykorzystana została analiza korelacyjna, oparta na współczynniku korelacji Pearsona. Do badań empirycznych przyjęto wielkości deficytu budżetowego w Polsce, Niemczech i Irlandii, jako narzędzia stabilizującego wzrost gospodarczy w latach 1999-2007. (fragment tekstu)

In a market economy, the government can influence the course of economic processes mainly through the instruments of fiscal policy. The nature and evolution of fiscal policy is determined by the objectives of macroeconomic policy and by the domestic and foreign economic environment. In the Polish economy there are more and more phenomena that make the introduction of a more restrictive fiscal policy necessary. The budget deficit is not effective tool that ought to stimulate the economy growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  2. Friedman M.: Intrygujący pieniądz. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
  3. Jakimowicz A.: Od Keynesa do teorii chaosu. PWN, Warszawa 2003.
  4. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
  5. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1993.
  6. Samuelson P., Nordhaus W.: Ekonomia. T. 1, PWN, Warszawa 1996.
  7. http://epp.eurostat.cec.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu