BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zjawisko flypaper effect - rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne
Flypaper Effect - Theoretical and Practical Considerations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 451-456, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Źródła finansowania, Dotacje
Budget expenditures, Source of financing, Grants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecność dotacji w strukturze źródeł finansowania jednostki dotowanej, wpływa na większy wzrost jej wydatków budżetowych, niż miałoby to miejsce, gdyby do finansowania wydatków publicznych wykorzystano dochody własne. Efekt ten jest określany w literaturze anglojęzycznej jako flypaper effect. Celem artykułu jest przybliżenie mechanizmu funkcjonowania flypaper effect i przyczyn jego powstawania. (fragment tekstu)

The article concerning flypaper effect focuses on the factors which might have the greatest impact on this mechanism. Political strength as one of the significant factor determining flypaper effect has also been considered. The correlation between the structure of financing public tasks and increasing amount of public spending is the main field of theoretical considerations in the area flypaper effect. The significant research problem is the connection between grants and public expenditures which might be stimulated by grants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cullis J., Jones P.: Public Finance and Public Choice. Oxford University Press, Second Edition, 1998, s. 321.
  2. Eichenberger R., Serna A.: Random errors, dirty information, and politics. Public Choice 1996, nr 86, s. 137-156.
  3. Guziejewska B.: Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 132.
  4. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000, s. 130.
  5. Strumph K.S.: A predictive index for the flypaper effect. „Journal of Public Economics” 1998, Vol. 69, nr 3, s. 2.
  6. Tovmo P., Falch T.: The flypaper effect and political strength. „Economics of Governance” 2002, nr 3, s. 153.
  7. Wyniki badań ankietowych opublikowane [w:] R.C. Fisher: Income and grant effects on local expenditure: The flypaper effect and other difficulties. „Journal of Urban Economics” 1982, nr 12, s. 324-345 oraz J.R. Hines, R.H. Thaler: The flypaper effect. „Journal of Economic Perspectives” 1995, nr 9, s. 217-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu