BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Próba oceny stopnia liberalizmu systemów finansów publicznych państw Unii Europejskiej
An Attempt at Evaluating the Degree of Liberalism of the Systems of Public Finance of EU States
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 222-231, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Finanse publiczne, Liberalizm gospodarczy
Comparative analysis, Public finance, Laissez faire
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie w ciągu ostatnich lat spowodowało, że Wspólnota Europejska składa się z państw o różnym stopniu rozwoju. Wydaje się interesujące zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy poziomem rozwoju danego kraju a stopniem liberalizmu jego systemu finansów publicznych. Do oceny stopnia liberalizmu systemu finansów publicznych krajów członkowskich UE przyjęto trzy elementy tego systemu: dochody publiczne, wydatki publiczne oraz deficyt sektora publicznego w krajach UE w dwóch przekrojach czasowych, tj. w roku 2000 i 2006. (fragment tekstu)

The application of Helwig' s method made it possible to evaluate the degree of liberalism of public finance systems of 24 EU states. The research used data concerning the structure of public income, public expenditure as related to GDP and the deficit (surplus) as related to GDP for the years 2000 and 2006. Spain and four other member states, that is Estonia, Lithuania, Latvia and Romania had the most liberal systems of public finance during both researched periods. Slovakia was the only state that raised the quality of the public finance system. On the other hand, 9 countries (The Czech Republic, Cyprus, Holland, Poland, Portugal, France, Hungary, Great Britain and Italy) showed a decrease in the degree of liberalism of the public finance system. Denmark and Sweden still have systems of public finance typical of welfare states. However, the other countries subject to research displayed maintaining their public finance systems at the average level from the point of view of analysed features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
  2. Fukuyama F.: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 25-27.
  3. Rosen H.S.: Public Finance. McGraw Hill, Boston 2005, s. 12-13.
  4. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 568.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu