BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moździerz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
W sprawie sporu o wykorzystanie deficytu budżetowego w polityce antykryzysowej
Concerning the Dispute over Making Use of Budget Deficit in Anti-Crisis Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 240-248, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Deficyt budżetowy, Zapobieganie kryzysowi, Stabilizacja gospodarcza
Financial crisis, Budget deficit, Crisis prevention, Economic stabilization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie teoretycznych podstaw do wykorzystania deficytu budżetowego w polityce antykryzysowej, jak też zwrócenie uwagi na przewartościowanie poglądów ekonomistów w kwestii dyskrecjonalnych metod stabilizacji gospodarki, jakie ma miejsce w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. (fragment tekstu)

The dispute over making use of budget deficit in anti-crisis policy has entered upon another phase in times of world financial and economic crisis. Countries are applying remedial measures employing public resources with the aim to boost the economy and alleviate negative effects in the social sphere. Observing the ongoing dispute and changes in the policies of particular countries has made the author write the following paper. The purpose of the paper is to show theoretical grounds for using budget deficit in anti-crisis policy as well as to draw attention to the fact that the views shared by economists in the matter of discretional methods of stabilizing the economy in crisis have changed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benoit B., Ward A.: Berlin przedstawia główne założenia swojego planu ratunkowego. "Financial Times" z 12 stycznia 2009 r.
 2. Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 238.
 3. Glapiak E.: Deficyt przekroczy 9% PKB. "Rzeczpospolita" z 9 stycznia 2009 r.
 4. Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1987, s. 349.
 5. http://www.kprm.gov.pl/templates/ admin/userfiles/files/6556_Plan_Stabilnosci_i_Rozwoju.pdf.
 6. http://www.wprost.pl/ar/146016 [4.01.2009].
 7. Rzońca A. [w: ] 12 powodów, dla których nie możemy zwiększyć deficytu budżetu. "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 21, s. 27.
 8. Kalecki M.: Kapitalizm. T. 1, PWE, Warszawa 1979, s. 348-349.
 9. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 117.
 10. Nasiłowski M.: Zarys historii myśli ekonomicznej (od XVIII do końca XX wieku). Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2003, s. 101.
 11. P. van den Noord.: The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and beyond. OECD Economic Department, Working Papers, 2000, nr 230.
 12. Racjonalizacja wydatków społecznych. Raport Zielona Księga. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, październik 2003, s. 17.
 13. Snowdon B., Vane H.R.: Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Biblioteka myśli ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 143-144.
 14. Trusewicz I.: Wielka dziura w rosyjskim budżecie na 2009 rok. "Rzeczpospolita" z 27 stycznia 2009 r.
 15. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. WN PWN, Warszawa 1990, s. 53.
 16. Wrześniak M.: Rządy idą rynkom z odsieczą. "Rzeczpospolita" z 28 stycznia 2009 r.
 17. Wywiad z L. Balcerowiczem, E. Glapiak, P. Jabłoński: Europa sprawdziła się w czasie kryzysu. "Rzeczpospolita" z 18 grudnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu