BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taranko Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych
Innovativeness of Polish Companies and their Participation in Competitive Processes
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 28-50, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych
Enterprise innovation, Enterprise development, Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Prezentowany tekst stanowi drugą część dwuczęściowego opracowania zawierającego analizę współzależności pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw w zakresie innowacji a ich udziałem w procesach konkurencji. W części pierwszej zostały zaprezentowane teoretyczne współzależności pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw w zakresie innowacji a procesami konkurencyjnymi na rynku1. Przedmiotem tej części są analizy dotyczące polskich przedsiębiorstw2 i ich aktywności w zakresie innowacji.(fragment tekstu)

The survey analyses the activity of Polish companies in the area of innovativeness and assesses their prospects for participation in the quality competition on the market. On the basis of available data, the author analyses and assesses the innovative activities, i.e. involvement in research and development and launching new products on the market. On the basis of empirical research she presents the most competitive companies in Poland and results achieved by them in the context of their competitive potential. The diagnosis of the low innovativeness of Polish companies is completed with the presentation of the trends of activities within the economic policy undertaken in order to strengthen their competitive potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy warto inwestować w innowacje? http:??www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956343be24f32e766ccb107205ad9a356806fa32421947e6c48/raport_kpmg_czy_warto_inwestowac_w_innowacje_2009.pdf.
 2. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w latach 2002-2004.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach2006-2008, GUS, Departament Przemysłu, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ntsi_dzial_innowac_przeds_w_latach_2006-2008.pdf.
 3. European Innovation Scoreboard (EIS), za: D. Grodzka, A. Zygierowicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych INFOS, Warszawa 2007, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/768E7B17906BB610C12574190041F765/$file/infos_030.pdf.
 4. European Innovation Scoreboard 2005 i 2007 Comparative Analysisof Innovation Performance, Commision of European Communities, Bruksela 2005.
 5. Eurostat Comext and UN-Contrade, http://epp.Eurostat.ec.europa.eu.
 6. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/innowacyjność/Polityka+innowacyna/Strategia+zwi%C4%99kszania+innowacyjno%C5%9Bci+gospodarki.htm, data pobrania 1 września 2010 r.
 7. Krajewski S., Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 8. Nauka i technika w 2007 roku, Raport GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_nauka_technika_2007r.pdf z 1 września 2010 r.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2008.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M., Raporty z badania Monitoring kondycji sektora MŚP, 2004-2008, PKPP Lewiatan.
 11. Starczewska-Krzysztoszek M., Kamerton Innowacyjności 2008. Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Warszawa, grudzień 2008 r.
 12. Stefaniak P., które branże tracą, a które zyskują w konkurencyjności eksportu towarów, wnp.pl Portal gospodarczy, http:// it.wnp.pl, 1 września 2010 r.
 13. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku - dokument ramowy opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007 r., http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/48/2048/20070629_Strategia_Rozwoju_Nauki_w_Polsce_do_2015.pdf.
 14. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2007 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, www.mg.gov.pl.
 15. Weresa M. A., Polska, Raport o konkurencyjności. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Oferta Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu