BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Ryszard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
O trudnościach wpływania etyki na moralność, czyli o różnych wymiarach i granicach absolutyzacji i deabsolutyzacji etyki
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 29-42
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Moralność, Społeczeństwo
Ethics, Morality, Society
Abstrakt
Podczas gdy w ostatnich latach słychać dość powszechne narzekania na niepewność moralną i rozmywanie kryteriów różnicy między dobrem a złem, równie widoczne jest publicznie wyrażane zaufanie do własnej kompetencji moralnej pośród polityków, publicystów, historyków czasów najnowszych, z rzadka socjologów. O zacieranie różnic oskarżani są intelektualiści, głównie przedstawiciele nauk społecznych, pospołu znawcy i zwolennicy postmodernizmu; także filozofowie, etycy, skłonni są do podawania w wątpliwość tej pewności. Wytworzył się zgiełk, a nawet bełkot "moralno-etyczny", w którym nieostrość pojęć, niezdolność odróżnienia płaszczyzn dyskusji i badań, statusu języka - kulminuje w oskarżycielskim tonie ataków wymierzonych w każdego i wszystkich obcych naszym wartościom czy interesom. W życiu publicznym i społecznym dominuje demagogia moralna, siejąc niekiedy spustoszenie w umysłach i sumieniach. Stan ten rozpoznano i opisano jako ponowoczesny kryzys moralności i etyki; ma on jednak i tę dobrą stronę, że wzmacnia dążenie do poczucia autonomii moralnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska (1143 b 10).
 2. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 3. Czeżowski T., Aksjologiczne i deontyczne normy moralne, Etyka, nr 7, Warszawa 1970.
 4. Kołakowski L., Mała etyka, w: Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984.
 5. Lipiec J., Koło etyczne, Kraków 2005.
 6. Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1970.
 7. Prichard H.A., Does Moral Philosophy Rest on a Mistake, w: Moral Obligation and Duty and Interest, Essaysand lectures by H.A. Prichard, Oxford University Press 1912.
 8. Stróżewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
 9. Styczeń T., Etyka niezależna?, Lublin 1980.
 10. Sztompka P., Czy kryzys zaufania w społeczeństwie polskim?, Acta Collegium Invisibile, z.2, Warszawa 1997.
 11. Zieliński W., Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu