BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Promieńska Halina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Etyka jako organon badań naukowych XX wieku
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 43-58
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Filozofia, Badania naukowe
Ethics, Philosophy, Scientific research
Abstrakt
Podstawową tezą mego artykułu jest stwierdzenie, iż obok tak bardzo rozpowszechnionego w epistemologii XX wieku pojęcia, jakim jest pojęcie paradygmatu1 - za nie mniej ważne należałoby uznać pojęcie proetyki, rozumiane nie tylko jako zbiór reguł metodologicznych czy ram strukturalnych oficjalnie uznawanych kryteriów naukowości poznania, ale i - a nawet przede wszystkim - jako zbiór założeń aksjologicznych, spełniających rolę fundamentalnego kodu orientacyjnego w wyznaczaniu ram dopuszczalnych, postulowanych lub zakazanych moralnie ingerencji nauki w prawa przyrody i prawa człowieka; w wyznaczanie zakresu badań i taki sposób realizowania celów badawczych, który nie kolidowałby z zasadą poszanowania praw człowieka jako osoby. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Drewermann E., Chrześcijaństwo I przemoc, Kraków 1996.
  2. Fromm E., To have or to be?, London 1980.
  3. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
  4. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
  5. Kroński T., Kant, Warszawa 1966.
  6. Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie, PWN, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu