BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Aksjologiczność i etyczność nauk społecznych
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 59-76
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Nauki społeczne, Etyka pracy
Ethics, Social sciences, Work ethics
Abstrakt
Poniższe rozważania mieszczą się w kręgu klasycznych zagadnień filozofii i socjologii nauk społecznych, z uwzględnieniem perspektyw sugerowanych przez niektóre trendy zaistniałe we współczesnej humanistyce w zakresie etyki postępowania badawczego i praktyki dydaktycznej. Poddaję pod dyskusję pewną normatywną propozycję, nazwaną area ethics, w jej korelacji z treściami neonaturalistycznej ontologii wartości i metaetyki. Zagadnieniem fundamentalnym pozostaje relacja między poznawaniem a wartościowaniem. Następujące zakresy odniesień etycznych tegoż problemu są istotne w sferze nauk społecznych: (1) aksjologiczność kryteriów naukowości, tj. procedur/metod poznawczych generujących wiedzę uznaną za naukową i jako taką społecznie cenioną pozytywnie; (2) relacja między prawdziwością a użytecznością wiedzy naukowej; (3) moralny indyferentyzm nauki, ściślej: uczonych - kreatorów naukowych interpretacji świata -wobec obiektów (tu: zjawisk i procesów psychospołecznych, interpersonalnych, makrokulturowych etc.) eksploracji naukowej; (4) moralny komponent profesjonalnych modi operandi badawczych; (5) społeczny wpływ i percepcja teorii naukowych, i naukowej praktyki badawczej; (6) cele i deontologia procesu edukacyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 2. Blakar R.M., The Whys and Hows of Ethics in Universities. The Ethic Program at the University of Oslo, w: J. Strain, Real World - Real People Conference Proceedings.
 3. Bucholc M., Szkoła Edynburska - kryzys samookreślenia nauki?, Colloquia Communia nr 3 (70) 2000.
 4. Dziamski S., Aksjologia - wstęp do filozofii wartości, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1997.
 5. Kmita J., Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.
 6. Kmita J., Norma metodologicznego neutralizmu aksjologicznego, w: I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, PWN, Warszawa 1975.
 7. Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania, PIW, Warszawa 1986.
 8. Nafstad H.E., Area Ethics: To integrate Basic, Applied and Professional Ethics in a Particular Field of Activity. London 2003.
 9. Nafstad H.E., Assumptions and Values in the Production of Knowledge: Towards an Area Ethics of Psychology and the Social Sciences, w: S. Robinson, C. Katalushi, Values in higher education, Leeds University Press, 2005.
 10. Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1957.
 11. Przedmmiot i zadania nauki o wiedzy, w: Pisma filozoficzne, t.1., PWN, Warszawa 1987.
 12. Seroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Universitas, Kraków 2004.
 13. Wawrzyniak J., Między Platonem a prawdą: status etyki w kształceniu akademickim - cele, formy, metody, w: E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Dydaktyka filozofii - doświadczenia, dylematy, osiągnięcia, Humaniora, Poznań 2002.
 14. Wawrzyniak J., Ocena treści i funkcjonowania Ustawy o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt laboratoryjnych. Kontekst społeczny i aksjologiczny, w: H. Korpikiewicz (red.), Człowiek - Zwierzę - Cywilizacja. Aspekt humanistyczny, Wydawnictwo-Drukarnia proDRUK, Poznań 2001.
 15. Wawrzyniak J., Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2000.
 16. Weber M., "Wolność od wartościowania" - jej sens w naukach socjologicznych i ekonomicznych, w: Racjonalność- Władza - Odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
 17. www.uio.no/etikkprogrammet/NEP/NEPevaluering.htm.
 18. www..ettik.no.
 19. Zbiór zasad dobrych obyczajów w nauce, § 4.2.
 20. Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 21. Znamierowski Cz., Oceny i normy, PWN, Warszawa 1957.
 22. Znaniecki F., Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1992.
 23. Znaniecki F., Rzeczywistość kulturowa, w: Pisma filozoficzne, t.2, PWN, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu