BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwieciński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Epidemie społeczne w środowisku akademickim
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 77-88, bibliogr. 60 poz.
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Patologie społeczne, Szkolnictwo wyższe, Plagiat
Ethics, Social pathologies, Higher education, Plagiarism
Abstrakt
Próbuję odejść w tym artykule od tradycyjnego stosowanego pojęcia "patologia społeczna", odnoszonego w badaniach do takich tradycyjnych i nowych zjawisk w środowisku studenckim, jak pijaństwo, narkomania, chaotyczny seksualizm, prostytucja, oszustwa intelektualne i przestępstwa pospolite oraz do negatywnych objawów upadku etosu w środowisku pracowników nauki, takich jak plagiatorstwo, erozja procesówawansu naukowego, korupcja. Zamiast tego proponuję wprowadzenie kategorii epidemii społecznych w środowisku akademickim. (...) Moim zdaniem, współcześnie w środowisku akademickim występują trzy epidemie. Są to: obojętność obywatelska, utorowanie wszelkich relacji akademickich oraz mediatyzacja, czyli zdominowanie życia autentycznego przez media elektroniczne.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreski S. (2002). Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 2. Archer M. S. (1984). Social origins of educational systems. London: Sage.
 3. Archer M. S. (red.) (1982). The sociology of educational expansion: Take-off, growth and inflation in educational systems. Beverly Hills - California: Sage.
 4. Atkinson E. (2000). The promise of uncertaintly: Education, postmodernism and the politics of possibility. International Studies of Education, 1.1.
 5. Baacke D. (1978). Selbsausburgerung im Jugendalter. Einige und gesselschaftspolitische Anmerkungen. W: H. Schierholz, Die junge Generation aufdem Weg zur Selbausberge-rung, Locumer Protokolle, t. 20, Locum: Evangelische Akademie.
 6. Bourdieu P. (1988). Homo academicus. Cambridge: Polity Press.
 7. Bray M., Lee W. O. (1993). Education, democracy and post-colonial transition. The case Hong Kong. International Review of Education, t. 5, s. 541-560.
 8. Brooks D. (2000). Bobos in Paradise. The new upper class anh how the got there. New York: Touchstone.
 9. Brzeziński J. (2005). Licencjackie studia w Polsce. W: Europa, Europa ... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, tom 3, red. Z. Drozdowicz, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, s. 301-302.
 10. Buchner-Jeziorska A. (2001). Cena wiedzy: rynek pracy intelektualnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przegląd Socjologiczny nr 1 (50), s. 153-169.
 11. Cerych B. R., Sabatier P. (1986). Great expectations and mixed performance. Stoke-on-Trent: Trentham Books.
 12. Chomsky N. (2000). Chomsky on miseducation. Edited and introduced by D. Macedo. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers.
 13. Chomsky N. (1988). Language and politics. New York: Black Rose Books.
 14. Collins R. (1979). The credential society: An historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press.
 15. Czerepaniak-Walczak M. (2002). Pedagogika - studia i studenci: niektóre aspekty kształcenia na kierunku pedagogika. Forum Oświatowe nr 1 (28).
 16. Dahrendorf R. (2003). Demokracja bez korzeni. Gazeta Wyborcza nr 138 z 14-15 czerwca, s. 21.
 17. Dore R. (1976). The diploma disease: Education, qualification and development. Berkeley: University of California Press.
 18. Dylus A. (2005). Komerq'alizacja publicznego szkolnictwa wyższego. Znak nr 4 (599), s. 5-17.
 19. Freeman R. B. (1976). The overeducated American. New York: Academic Press.
 20. Futyma S. (2002). Wolnego rynku implikacje dla edukacji. Toruń - Poznań: Edytor.
 21. Gatto J. T. (2001). The underground history American education: A schoolteacher's intimate investigate into problem of modern schooling. New York: The Oxford Village Press.
 22. Giroux H. A. (2004). The abandoned generation. Democracy beyond the culture of fear. New York: Palgrave Macmillan.
 23. Goćkowski J., Kisiel P. (red.) (1994). Patologia i terapia życia naukowego. Kraków: Univer- sitas.
 24. Gromkowska-Melosik A. (2004). Patologie akademickie. Internet i produkcja fałszywych dyplomów uniwersyteckich. W: M. Cylkowska-Nowak (red.), Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej. Poznań: Wydawnictwo "Wolumin", s. 131-146.
 25. Herring J. H. (1979). Rethinking school choice. Limits of the market metaphor. New Jersey
 26. Herman E. S., Chomsky N. (1988). Manufacturing consens. The political economy mass media. New York: Pantheon Books. ,
 27. Heyneman S. (1993). Educational quality and crisis of educational research. International Review of Education, t. 6, s. 511-517.
 28. Jabłecka J. (2002). Koordynacja badań akademickich. Teorie, koncepcje i rzeczywistość, Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW.
 29. Jałowiecki B. (2001). Perspektywy prywatnego szkolnictwa wyższego w Polsce. Przegląd Socjologiczny nr 1 (50), s. 191-198.
 30. Kargulowa A., Kwiatkowski S. M., Szkudlarek T. (red.) (2005). Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 31. Kwieciński Z. (2000). Rozwiązanie dylematu Salomona: z dzbana pustego do dziurawego kubka nalewać aż magistry wyrosną. W: Z. Kwieciński, Tropy - ślady - próby, Poznań - Olsztyn: Edytor, s. 306-311.
 32. Levy D. C. (1991). Problem privatisation. Paper prepared for the World Bank senior policy seminar on improvement and innovation of higher education in developing countries, 30 June-4 July, Kuala Lumpur.
 33. Łuczak E. (2004). Zmiany w rozwoju narkomanii w Polsce. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 34. Macedo D. (1995). Literacy for stupidification: The pedagogy of big lies. W: Ch. E. Sleet-er, P. L. McLaren: Multicultural education, critical pedagogy and politics of difference. New York: State University of New York Press, s. 71-104.
 35. McGinn., Steet S. (1986). Educational decentralization: weak state or strong state? Comparative Educational Review, t. 30 (4), s. 471-490.
 36. McLaren P. (1995). Critical pedagogy and predatory culture. Oppositional politics in a postmodern era. London and New York: Routledge.
 37. Meek V. L. (1997). Sociology of higher education. W: International Encyclopedia of the Sociology of Education, red. L. J. Saha. New York: Pergamon, s. 173-187.
 38. Meek V. L., Goedegebuure L., Kivinen O., Rinne R. (red.) (1996). The mockers and mocked: comparative perspectives on diversity, differentiation and convergence in higher education. Oxford: Pergamon.
 39. Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań: Wydawnictwo "Wolumin".
 40. Misztal B. (red.) (2000). Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce (KOMODYFIKACjA). Kraków: Universitas.
 41. Młodzi 2005 - raport AIG OFE i "Gazety Wyborczej", http:/gazeta.pl./młodzi (2005).
 42. Neave G. (1996). Homogenization, integration and convergence: the Cheshire cats (KOCIOKWIK) of higher education analysis. W: V. L. Meek, L. Goedegebuure, O. Kivinen, R. Rinne (red.), The mockers and mocked: comparative perspectives on diversity, differentiation and convergence in higher education. Oxford: Pergamon.
 43. Perkins J. A.: Privatization. Newsletter. International Council for Educational Development; s. 1.
 44. Pęczak M. (red.) (2004). Młodzież 2004. Raport dla miesięcznika "Ergo. Forum Wychowawców", Warszawa: WSiP.
 45. Popkewitz T. S. (1984). Paradigm and ideology in educational research. The social function of the intellectualls. New York: The Palmer Press.
 46. Porzucona generacja. (2005). Dyskusja redakcyjna M. Jędrusik, K. Szafraniec i B. Fatygi. Gazeta Wyborcza nr 140, s. 13-14.
 47. Potulicka E. (2005). Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji. W: A. Kar-gulowa. S. M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 33-50.
 48. Ramirez F. O. (1991). The expansion of higher education. W: P. G. Altbach (red.), International Higher Education. An Encyclopedia. New York: Garland.
 49. Ranson S. (1985). Changing relation between centre and locality in education. W: I. Mc-Nay, J. Ozga (red.), Policy-making in education: The breakdown of consensus. Oxford: Pergamon.
 50. Rowicki L. (2004). Orientacje społeczne młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3 (193), s. 163-192.
 51. Rumberger R. W. (1987). The impact of surplus schooling on productivity and earnings. Journal Human Resources, t. 22 (1), s. 24-50.
 52. Schwartz-Nobee L. (2002). Growing up empty: The hunger epidemic in America. New York: Harper and Collins.
 53. Silberman A. (2000). Grovelling and other voices. Sociology of sycophancy. London: The Athlone Press.
 54. Sokal A., Brickmont J. (bdw). Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Warszawa: Prószyński i S-ka, (wydanie francuskie 1998).
 55. Solmon L. C. (1981). New findings on the links between college education and work. Higher Education, 1.10 (6), s. 625-648.
 56. Sowiński R. (2004). Ustrojowe wyznaczniki koncepcji szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1 (23), s. 104-120.
 57. Szlendak T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej.
 58. Śliwerski B. (2004). Etyczne aspekty dys(a)kredytacji pedagogiki w szkołach wyższych. Forum Oświatowe nr 2 (31), s. 115-134.
 59. Waldorf G. (red.) (1996). School choice and the quasi-market. Oxford Studies in Comparative Education nr 1 (6).
 60. Wasielewski K. (2001). Wykształcenie w procesie komodyfikacji. Przegląd Socjologiczny nr 1 (50), s. 171-189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu