BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałandynowicz Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Etyka w administracji i biznesie - przedsiębiorczość czy legalizm?
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 101-115
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Etyka przedsiębiorstwa, Etyka pracy, Nieuczciwe praktyki
Business ethics, Corporate ethics, Work ethics, Dishonest practices
Abstrakt
Przestępstwa gospodarcze nie są niczym nowym. Działalność, która definiowana jest aktualnie jako przestępczość gospodarcza, jest udokumentowana w zapisach historycznych. Organy legislacyjne i inne organy publiczne muszą poświęcić wiele uwagi problemowi prewencji i zwalczaniu tego zjawiska. Głównym celem jest zagwarantowanie odpowiednich warunków dla nowoczesnej gospodarki, której w przeciwnym razie grozić będzie konferencja tych, którzy stosują nieuczciwe praktyki. Nie ma przesady w tym, że przez długi czas zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą nie były zauważane w Europie Zachodniej. Dopiero w latach siedemdziesiątych zjawisko przestępczości gospodarczej okazało się na tyle poważne, by stać się przedmiotem publicznej debaty. Spowodowane to zostało również tym, że przestępstwa gospodarcze ujawniły się jako dominujące dla polityki kryminalnej w wielu krajach uprzemysłowionych i dynamicznie rozwijających się. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Albanese J., What Lockeed and La Cosa Nostra Have in Common. "Crime and Delin- quency", April, 1982.
 2. Ambler E., Send No More Roses. In French translation, Paris 1994.
 3. Balogh Ch. , Some Problems in the Measurement of Economic Offences. Home Office Research Unit, London. "Research Bulletin" nr 10,1980.
 4. Barnett H., Corporate Crime. "Crime and Delinquency" January, 1991.
 5. Berckhauer F., Die Strafverfolgung bei schweren Wirtschaftsdelikten. Max-Planck Institut, Freiburg im Breisgau 1981.
 6. Bianchi H., Basismodellen in de Kriminologie. Van Loghum Slatevus, Deventer 1980.
 7. Braithwaite J., Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. Routlege & Kegan Paul, London 1984.
 8. Braithwaite J., Enforced Self-regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control. "Michigan Law Review" nr 80, 1982.
 9. Braithwaite J., Fisse B., The Impact of Publicity on Corporate Offenders. State University of New York Press, Albany, N.Y. 1983.
 10. Clinard M., Corporate Ethics and Crime. The Role of Middle Management. Sage, Beverly Hills 1983.
 11. Clinard M., Illegal Corporate Behavior. National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, Washington, DC. 1979.
 12. Fisse B., Braithwaite J., The Impact of Publicity on Corporate Offenders. State University of New York Press, Albany, N.Y. 1983.
 13. Geis G., On White-Collar Crime. D.C. Lexington Books, Heath 1982.
 14. Geis G., Stotland E., White-Collar Crime. Theory and Research. Sage, London 1980.
 15. Hagan F.E., The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model. "Criminal Review" nr 8/2,1993.
 16. Harris L., The Public Credibility of American Business. Conference Board Record, March, (w:) D. Szabo: La criminalité d'affaires: Aspects criminologiques. "L' Année sociologique" nr 52,1993.
 17. Hebberecht P., De kriminologische Weterschang en de Studie van de primaire Kriminaliseringsprocessen. Thesis. University of Ghent 1984.
 18. Hołyst B., Comparative Criminology. Lexington, Mass. Toronto 1983.
 19. Kramer R., Corporate Crime: An Organizational Perspective, (w:) P. Wickman, White-collar and Economic Crime. Multidisciplinary and Cross-national Perspectives. Lexington Books, D.C. Heath 1982.
 20. Lascoumes P., La C.O.B, entre une magistrature économique et une gestion des illégalismes 'affaires. Forthcoming, "Deviance et Société" nr 9/1, 1995.
 21. Lascoumes P., Moreau-Capdevielle G., Justice pénale et délinquance d'affaires. Centre d'études sociologiques sur le droit et institutions pénales (CESDIP), Paris 1993.
 22. Lascoumes P., Moreau-Capdevielle G., justice pénale et délinquance d'affaires. Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), Paris 1986.
 23. Liebl K., Die bundesweite Erfassung von Wirtschaftsstraftaten nach einheitlichen Gesichtspunkten. Max-Planck - Institut, Freiburg im Breisgau 1984.
 24. Lodge G., The New American Ideology. Alfred A. Knopf, New York 1976.
 25. Morin E., Pour sortir du XX' siècle. Nathan, Paris 1985.
 26. Nagel I., Hagan J., The Sentencing of White-collar Criminals in Federal Courts: A Sociolegal exploration of Disparity. "Michigan Law Review" nr 80,1992.
 27. Parker J., Social Control and the Legal Profession, (w:) P. Wickman: White-collar and Economiic Crime. Multidisciplinary and Cross-national Perspectives. Lexington Books, D.C. Heath 1982.
 28. Péan P., Affaires africaines. Fayard, Paris 1987.
 29. Pommerehne W., Frey B., Les modes d'évaluation de 'économie occulte. Différentes approches et quelques résultats. "Futuribles" nr 50,1991.
 30. Radzinowicz L., Economic Pressures, (w:) The Criminal in Society t. 1. Crime and Justice. L. Radzinowicz i M. Wolfgang (eds.). Basic Book, New York 1971. (quoted by Parker, H.G.).
 31. Smith Jr., White-collar Crime, Organized Crime, and the Business Establishment: Resolving a Crisis in Criminological Theory, (w:) P. Wickman: White-collar and Economic Crime. Multidisciplinary and Cross-national Perspectives, Lexington Books, D.C. Heath 1985.
 32. Spencer J.C., White-collar Crime, (w:) T. Grygier: Criminology in Transition. Tavistock, London 1985.
 33. Szabo D., La criminalité d'affaires: Aspects criminologiques. "VAnnée sociologique" t. 31, 981.
 34. Tomlinson J.D., Economic and Sociological Theories of the Enterprise and Industrial Democracy. "British Journal of Sociology" nr 35/4,1984.
 35. Vaughan D., Toward Understanding Unlawful Organizational Behavior. "Michigan Law Review" nr 80,1982.
 36. Waquet J., De la Corruption, Morale et pouqoir á Florence aux XVII et XVIII siecles. Fayard, Paris 1994.
 37. Wickman P., White-collar and Economic Crime. Multidisciplinary and Cross-national Perspectives. Lexington Books, D.C. Heath 1982.
 38. Wheeler S., The Organization as Weapon in White-collar Crime. "Michigan Law Review" nr 80, 1982.
 39. Wheeler S., Bode N., Sentencing the White-collar Offender; Theory and Reality. "American Sociological Review" nr 47/5, 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu