BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sójka Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Problem możliwości etycznej refleksji nad gospodarką
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 117-134
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Gospodarka, Moralność
Ethics, Economy, Morality
Abstrakt
Etyka biznesu nie fest dziedziną nową, aczkolwiek od niedawna przestała budzić kontrowersje. Stopień zaznajomienia się z jej problematyką oraz uznania jej wagi jest oczywiście różny. W Polsce wciąż bardzo częste jest przekonanie, iż jest to dyscyplina oderwana od tzw. życia, wymyślona w zaciszu gabinetu. Aż nader często spotkać się można z opinią, iż "nie ma etyki w biznesie". Jest to jedna z prawd przywoływanych raczej prywatnie niż publicznie, aczkolwiek zdarzają się oficjalne wypowiedzi polityków lub ekonomistów, w których powtarza się ową mądrość życiową dostępną wszakże tylko doświadczonym praktykom. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Annas J., Ethics and Morality, w: L.C. Becker, C.B. Becker (red.), Encyklopedia of Ethics. T. I, Garland Publishing, Inc., New York 1992.
 2. Bauch B., Luther und Kant. "Kant-Studien" t.9, 1904, cyt. Za: Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991.
 3. Bauchamp T.L., The Nature of Applied Ethics, w: R.G. Frey, C.H. Wellman (red.), A Companion to Aplied Ethics, Oxford 2003.
 4. Behrman J.N., Esseys on Ethics in Business and the Professions, New Jersey 1988.
 5. Darwall S.L., Theories of Ethics, w: R.G. Frey, C.H. Wellman (red.), A Companion to Aplied Ethics, Oxford 2003.
 6. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. T. III, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1961.
 7. Goodpaster K.E., Business Ethics, w: L.C. Becker, C.B. Becker (red.), Encyklopedia of Ethics. T. I, Garland Publishing, Inc., New York 1992.
 8. Hołówka J., Wstęp, w: R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 9. Kaniowski A.M., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 10. MacIntyre A., A Short History of Ethics. Socond Edition. University of Notre Dame Press, Indiana 1998.
 11. MacIntyre A., Dlaczego problemy etyki biznesu są nierozwiązywalne?, w: Leo V. Ryan CSV, J. Sójka (red.), Etyka biznesu. Zklasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997.
 12. Putnam R.A., Pragmatism, w: L.C. Becker, C.B. Becker (red.), Encyklopedia of Ethics. T. I, Garland Publishing, Inc., New York 1992.
 13. Rorty R., Relatywizm: odnajdywanie I tworzenie. W: Habermas, Rorty, Kołakowski: Stan filozofii współczesnej, J. Niżnik, Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 1996.
 14. Rosenthal S.B., Buchholz R.A., Rethinking Business Ethics. A Pragmatic Approach, Oxford Univesity Press, New York, Oxford 2000.
 15. Sójka J., Pomiędzy filozofią a socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza. Instytut Kultury, Warszawa 1991.
 16. The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1996 (CD-Rom).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu