BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosińska Marta (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Intercultural Internet: Trust Performing Strategies
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 31, s. 87-110, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Intercultural Dialog on Trust
Słowa kluczowe
Internet, Serwis internetowy, Zaufanie
Internet, Website, Trust
Abstrakt
Artykuł odnosi się do problemu zaufania w Internecie. Przedstawiono międzykulturowe systemy komunikacji wirtualnej, a także systemy wyszukiwania oraz sieci społeczne. Opisano czynniki wpływające na ich poprawne lub błędne działanie. Zwrócono uwagę na dużą rolę zaufania w prosperowaniu systemów komunikacji wirtualnej.

The most distinctive feature of interaction-exchange systems is fundamental for the practice of exchange, regulated and coordinated by values common for its users. Actions of system's members are meaningful, culturally and socially negotiated, and are realized on the basis of language and visual representations. Values regulating actions within operations of exchange are respected or even accepted by acting actors. Yet, they can be openly negotiated within a communicative practice, in situations, in which the fundamental practice finds itself in the conflicting, crisis course. Thus, communicative practice in interaction-exchange systems is functionally submitted to the fundamental practice of exchange, and the last mentioned serves as the functional (but not the only one) context for communicative practice. If the fundamental practice of exchange comprises subjective-rational actions of system's users, their analysis conducted in the context of cultural studies will reconstruct values, on which social actors orientate their actions. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnsperger C, "Gift-giving Practice and NonContextual Habitus: How (not) to be Fooled by Mauss", in: A. Vandevelde (ed.), Gifts and Interests, Vol. 9 of Morality and the Meaning of Life series, Peeters Publishers, 2000.
 2. Derrida J., "Step of Hospitality/No Hospitality", in: A. Dufourmantelle, J. Derrida: Of Hospitality. Anne Duffourmantelle invites Jacques Derrida to respond, Stanford California: Stanford University Press, 2002.
 3. Germann Molz J., "Cosmopolitans in the Couch: Mobile Hospitality and the Internet", in: J. Germann Molz, S. Gibson (eds.), Mobilizing Hospitality. The Ethics of Social Relations in a Mobile World, Ash-gate Publishing, 2007.
 4. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. 1, trans. A. M. Kaniowski, PWN, Warszawa 1999.
 5. Hann Ch., Antropologia społeczna, (Social Anhropology), trans. S. Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 6. Kmita J., O kulturze symbolicznej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982.
 7. Kosińska M., "How can commercial Website become a social network site? Social and cultural negotiations of trust, reciprocity and honesty values in web 2.0", forthcoming.
 8. Kosińska M., "Kulturowy wymiar portalu Allegro i jego tekstualna kwalifikacja", forthcoming.
 9. Landow G. P., Hypertext 3.0: critical theory and new media in an era of globalization, The John Hopkins University Press 2006.
 10. Malinowski B., "Tribal Economics in the Triobriands", in: Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, Taylor & Francis, London 2005.
 11. Mauss M., The Gift: the Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, trans. W. D. Halls, 1979.
 12. Miller D., Slater D., The Internet. An Ethnographic Approach, Oxford, Berg, New York 2001.
 13. Rheingold H., The Virtual Community: Finding Connections in a Computerized World, Seeker & Warburg 1994.
 14. Szahaj A., Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, Prace Kolegium Otryckiego, Warszawa 1990.
 15. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 16. Zaporowski A., Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu