BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Szóstak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną
Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 859, s. 47-62, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kultura, Instytucje, Kapitał społeczny, Społeczeństwo obywatelskie
Social economic development, Culture, Institutions, Social capital, Civic society
Abstrakt
Nauki społeczne i ekonomiczne coraz częściej włączają zmienne kulturowe do analizy procesów spójności społeczno-ekonomicznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii teoretycznych i metodologicznych, które wiążą się ze stosowaniem analizy kulturowej, a w szczególności ze sposobem wykorzystywania takich pojęć, jak instytucje, kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną. (fragment tekstu)

The social sciences and economics ever more often connect cultural variables to social-economic cohesion processes. The article considers several theoretical and methodological issues in the analysis of culture, and in particular the way such ideas as institutions, social capital and civic society are used in studies on cohesion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. [2007], Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 2. Bourdieu P. [1993], The Field of Cultural Production, Columbia University Press.
 3. Chmielewski P. [1994], Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, „Studia Socjologiczne”, nr 3-4.
 4. Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej [1991], red. M. Marody, Aneks, Londyn.
 5. Coleman J. [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, vol. 94 (Supplement).
 6. Coleman J. [1990], Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 7. Collier P. [2002], Social Capital and Poverty: A Microeconomic Perspective [w:] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. Ch. Grootaert, T. van Bastelaer, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Czapiński J. [2007], Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 9. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków [2007], red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 10. DiMaggio P. [1994], Culture and Economy [w:] Handbook of Economic Sociology, ed. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press, Princeton.
 11. Domański H. [2005], Jedna struktura społeczna [w:] H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak, Polska jedna czy wiele?, TRIO, Warszawa.
 12. Fedorowicz M. [2003], Institutions and Culture, „Polish Sociological Review”, nr 4.
 13. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 14. Gorzelak G. [2007], Scenariusze ESPON: wyzwania dla Polityki Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 11.12.2007, http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj%20 przestrzenny/Doc.
 15. Gruszka B. [2008], Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWE, Warszawa.
 16. Hausner J. [2008], Ekonomia społeczna i rozwój, „Ekonomia Społeczna – teksty”, 12/2008, www.ekonomiaspoleczna.pl.
 17. Grzelak J. [2007], Postawy wobec dobra wspólnego [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 18. Herbst J. [2006], Geografia polskiej ekonomii społecznej, „Ekonomia społeczna - teksty”, www.ekonomiaspoleczna.pl.
 19. Hryniewicz J. [1996], Czynniki rozwoju regionalnego [w:] Oblicza polskich regionów, red. B. Jałowiecki, EUROREG UW, Warszawa.
 20. Hryniewicz J. [2004], Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 21. Kłoskowska A. [1999], Kultura [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, t. 2.
 22. Kochanowicz J., Marody M. [2003], Towards Understanding Polish Economic Culture, „Polish Sociological Review”, nr 4.
 23. Kotowska I.E., Grabowska I. [2007], Wykształcenie i status edukacyjny członków gospodarstw domowych [w:] Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 24. Marmuszewski S. [2003], Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu [w:] Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, red. G. Skąpska, Universitas, Kraków.
 25. Molle W. [2000], Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 26. North D.C. [2004], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 27. Pawlak W. [1993], Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 28. Pogonowska B. [2004], Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, AE w Poznaniu, Poznań.
 29. Putnam R.D. [1995], Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 30. Putnam R.D. [2003], Better Together. Restoring the American Community, Simon & Schuster, New York.
 31. Skovajsa M. [2004], Economic Culture as an Explanatory Tool in Transformation Research, „Czech Sociological Review”, vol. 40, nr 3.
 32. Snack S. [2002], Social Capital, Growth and Poverty: a Survey of Cross-Country Evidence [w:] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. Ch. Grootaert, T. van Bastelaer, Cambridge University Press, Cambridge.
 33. Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań CBOS [2008], BS/133/2008, Warszawa, wrzesień.
 34. Sztompka P. [2005], Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 35. Taylor Ch. [1996], Polityka liberalna a sfera publiczna [w:] Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków-Warszawa.
 36. Williamson O.E. [1993], Calculativeness, Trust and Economics, „Journal of Law and Economics”, nr 34.
 37. Williamson O.E. [2000], The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature”, vol. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu