BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Koncepcja i rola telepracy w społeczeństwie informacyjnym
The Concept and Role of Teleworking in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 853, s. 111-119, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Społeczeństwo informacyjne, Zasoby ludzkie
Teleworking, Information society, Human resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji telepracy i roli, jaką odgrywa ona w społeczeństwie informacyjnym. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i czynniki sprzyjające rozwojowi telepracy, jak też zaangażowanie wielu środowisk na całym świecie, można spodziewać się gwałtownego rozwoju telepracy. Praca ma za zadanie przybliżyć wybrane ważniejsze ekonomiczne organizacyjne aspekty telepracy i pokazać, że jej wdrażanie w polskiej praktyce gospodarczej może przynieść oczekiwane korzyści. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the concept and role of teleworking. It discusses opportunities to use information technology to activate individuals who face the threat of professional exclusion, the disabled, those on leave from work to raise children, or for other reasons connected with the household. It also shows teleworking as a new property of modern organisations, one that has arisen thanks to the dynamic growth of information-communications technology. The article looks at the opportunities and the threats telework brings about. It presents both national and international experience and the ever widening virtualisation of economic activity which would clearly indicate that teleworking will become an essential complement to traditional forms of work organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J. [2003]. Organizacyjne i społeczno-ekonomiczne aspekty telepracy. Prace Naukowe Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Kraków.
 2. Depta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http://www.idn.org.pl, odczyt 2008.
 3. E-przedsiębiorczość, telepraca i usługi zdalne [2008], red. Harnik I. Marr SA, Drukarnia Vacat, Kraków.
 4. Golec-Nycz E., Osiewalska A. [2006], Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach wychowawczych. E-wyłączenie czy e-wyobcowanie, Publikacje Instytutu INB nr 2, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 5. Malara Z. [2006], Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Metody organizacji i zarządzania [2007], red. J. Czekaj, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 7. Najmiec A. [2003], Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowanie telepracy, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 1.
 8. Nilles J.M. [2003], Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 9. Pańkowska M. [1999], Pojecie i charakterystyka telepracy, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 10. Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji [2005], red. A. Szałkowski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Szałkowski A. [2006], Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 711, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu