BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wysokość stawek podatku dochodowego od osób fizycznych a skłonność gospodarstw domowych do uczestnictwa w gospodarce nieformalnej
Height of Personal Income Tax and the Impact They Have on the Willingness of Individuals to Participate in the Informal Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 270-277, rys., tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Gospodarka nieformalna, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Stawki podatkowe, Gospodarstwa domowe
Informal economy, Individual income tax, Tax rates, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie związku pomiędzy wysokością stawek podatku dochodowego od osób fizycznych a skłonnością gospodarstw domowych do uchylania się od podatków, jako jednej z form gospodarki nieformalnej. Problem ten jest niezwykle istotny w czasie, kiedy gospodarka krajowa boryka się z kryzysem finansów publicznych, wynikającym głównie z niedostatecznych dochodów budżetowych. Należy podkreślić, że najkorzystniejsze dla państwa są dochody bezzwrotne, głównie typu podatkowego, na których wysokość znaczący wpływ wywiera poziom gospodarki nieformalnej. (fragment tekstu)

Transformation of the political system in Poland and the evolution of the tax system, created the right environment for growth of informal (gray, parallel) economy, which has a great impact on revenues that are generated by the state from taxes. The objective of this article is to show the connection between the height of the personal income tax rate and informal economy. This matter is extremely important especially today when our country is going thru a crisis of public finances, which is primarily caused by insufficient revenues generated by the state. Needless to say that the best sources of income for the state are not refundable revenues mainly taxes, which are greatly influenced by the size of the informal economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M., Kokoszczyński R.: Czwarty sektor. "Przegląd Organizacji" 1989, nr 1, s. 8.
 2. Gibas G.: Przyczyny i konsekwencje gospodarki drugiego obiegu. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9, s. 21.
 3. Głuchowski J.: Państwo opiekuńcze i wolnorynkowe - aspekty podatkowe. [w:] Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów. Red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 119.
 4. Hague P., Hague N., Morgan C.A.: Badania rynkowe w praktyce. Helion, Gliwice 2004, s. 85.
 5. Herrer W., Sadowski W.: Wpływ "szarej strefy" na makroproporcje gospodarki narodowej. [w:] Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje. ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996, s. 31.
 6. Kloc K.: Szara strefa w Polsce w okresie transformacji. Raporty CASE, nr 13, Warszawa 1998, s. 33.
 7. Korzystanie z ulg podatkowych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, kwiecień 1996, s. 10.
 8. Krajewska A.: Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie. PWE, Warszawa 2004, s. 247.
 9. Lindsey L.B.: The Growth Experiment: How the New Tax Policy Is Transforming the U.S. Economy. Basic Books, New York 1990, s. 28-40.
 10. Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s. 95.
 11. Mały Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008. GUS, Warszawa 2008, s. 428.
 12. Matuszewska E.: Będzie niższy PIT, ale zapłacimy więcej do kasy fiskusa. "Gazeta Prawna" 2008, nr 190.
 13. Mróz B.:, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 45.
 14. Nojszewska E.: Mikroekonomiczne podstawy działalności w szarej strefie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na przykładzie rynku pracy. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 6, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 72.
 15. Nowe zasady opodatkowania dochodów osobistych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 1994.
 16. Orłowski W.M.: Cywilizowanie szarej gospodarki. "BusinessWeek", sierpień 2003, s. 18.
 17. Osiatyński J.: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. PWN, Warszawa 2006, s. 112.
 18. Peterlik M.: Wysokie podatki poszerzająszarą strefę. "Gazeta Prawna" 2005, nr 96, s. 13.
 19. Polacy, Czesi i Węgrzy o podatkach. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 1999, s. 2.
 20. Rocznik Statystyczny 2004. GUS, Warszawa 2004, s. 618.
 21. Rocznik Statystyczny 2005. GUS, Warszawa 2005, s. 626.
 22. Sowa K.Z.: Gospodarka cienia. Korzenie kryzysu. Szkoła Główna Handlowa, Wydział Spółdzielczo-Ekonomiczny, Drukarnia WSP, Rzeszów 1991, s. 25.
 23. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004, s. 854.
 24. Szymańska A.: Uregulowania prawne w zakresie zatrudnienia oraz obciążenia podatkowe wynikające z nawiązania stosunku pracy. [w:] Szara strefa w transformacji gospodarki. Red. M. Grabowski. IBnGR, Gdańsk 1995, s. 52.
 25. Wiśniewski M.: Źródła i rozmiary drugiego obiegu gospodarczego w Polsce. "Ekonomista" 1985, nr 6, s. 915.
 26. Żukowski Z.: Szara strefa... rośnie w siłę. "Gazeta Prawna" 2003, nr 201, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu