BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiątkowski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Górniewicz Grzegorz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej na tle inwestycji światowych : wybrane aspekty
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2006, nr 5, s. 173-195, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Direct investments, Foreign investment, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na tle inwestycji światowych. Ponadto próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy sam fakt akcesji i zmiany jakie zachodzą w związku z nim są wystarczającym bodźcem dla obcych inwestorów do zwiększenia zaangażowania w polskiej gospodarce? Wskazano także zmiany, jakie nastąpiły w strukturze napływającego kapitana po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Autor zastanawia się czy zmiany te związane są z akcesją, czy może od niej niezależne. (abstrakt oryginalny)

The article contains the analyse of the influence of foreign direct investment to Poland against the background of world investment. Moreover, it tries to solve the problem if the fact of the EU accession and the changes connected with it, affect the increase of participation of foreign investments in Polish economy. The article shows also the changes of the structure of inflow of the foreign capital to Poland after accession to the EU. The author of the paper would like to connect these changes with the fact of the accession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunning J.H., The Prospects for Direct Investment in Eastern Europę [w:] P. Artisen, Foreign Investment in Central and Eastern Europę, St. Martin's Press BG 1993.
 2. Górniewicz G., Siemiątkowski P, Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zagrożenia i korzyści, w pracy zbiór. Problemy integracji europejskiej, t. 2, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2004,s.11 i n.
 3. Hellen J., Warżała R., Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
 4. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990 - 1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 5. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 6. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr l - 2.
 7. Meyer K.E., Foreign Direct Investment in the Early Years of Economic Transition: a Survey, "The Economic of Transition" 1995, Vol 3, nr 3.
 8. Olesiński Z., Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w pracy zbiór, pod red. Z. Olesińskiego, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, PWE, Warszawa 1998
 9. Siemiątkowski P, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Poznań 2000, nr 1.
 10. Siemiątkowski P, Perspektywy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbiór, pod red. L.M. Pacholskiego i S. Trzcielińskiego, Przedsiębiorstwo konkurencyjne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 127 i n.
 11. Siemiątkowski P, Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w pracy zbiór, pod red. S. Pangsy Kania i G. Szczodrowskiego, Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 400 i n.
 12. Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 13. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska?, praca zbiór, pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 14. Wiśniewski J., Siemiątkowski P, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a rozwój przedsiębiorstw - wybrane aspekty, w pracy zbiór pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, KREOS, Szczecin 2001.
 15. World Investment Report 1998, Trends and Determinants, United Na-tions, New York and Geneva 1998.
 16. World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, New York and Geneva 1999.
 17. World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva 2003.
 18. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, New York and Geneva 2004.
 19. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1998 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 1999.
 20. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1999 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2000.
 21. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2000 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2001.
 22. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2001 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2002.
 23. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2002 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2002.
 24. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2004.
 25. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu