BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce
The Most Important Direction of New Public Management in Public Finance in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 310-316, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Zarządzanie finansami, Zarządzanie publiczne
Public finance, Financial management, Public governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie głównych działań w finansach publicznych w Polsce, które realizują ideę Nowego Zarządzania Publicznego. Podano również kontekst makroekonomiczny dla przeobrażeń w finansach publicznych. Wskazano także na fundamenty nowoczesnego zarządzania publicznego zawarte w standardach MFW. (fragment tekstu)

Social and economic transformations in the Middle East of Europe are one of the sources of changes within public finance management in this region and other countries in the world. Direction of development of the new public finance management method can be described shortly as aspiration for improving effectiveness, efficiency and transparency of spending of public funds, which come from levies due under public law. Poland also follows this direction introducing new mechanisms to public finances system, which enable to change the meaning of public funds function in market economy into method of economic growth stimulation in accordance with the optimal level of services delivering to citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
  2. Postuła M., Perczyński P.: Budżet zadaniowy - wprowadzenie, znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania. [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Red. M. Postuła, P. Perczyński. Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008, s. 18-19 oraz Nowe Zarządzanie Publiczne. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
  3. Postuła M.: Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego. Kontrola w budżecie zadaniowym. Teczka kontrola finansowa, Beck 2009.
  4. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o finansach publicznych; www sejm gov.pl.
  5. Przeglądy Gospodarcze OECD Polska 2004, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, t. 2004/8-czerwiec 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu