BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rój Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nowe technologie medyczne a koszty opieki zdrowotnej
New Medical Technology and Health Care Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 324-330, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Opieka zdrowotna, Koszty ochrony zdrowia, Technologia medyczna
High-tech, Health care, Health costs, Medical technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe technologie medyczne są szeroko postrzegane jako jeden z podstawowych, jeśli nie główny czynnik napędzający koszty opieki zdrowotnej. Stąd celem opracowania jest przedstawienie znaczenia technologii medycznych i możliwych mechanizmów powodujących, że technologie medyczne stają się czynnikiem wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, jak i możliwych do zastosowania bodźców skłaniających do rozwijania efektywnych kosztowo technologii medycznych oraz wykorzystania ich w sposób także efektywny. (fragment tekstu)

New medical technology is widely seen as a major - if not main - driver of health spending. The purpose of this paper is to present the significant of medical technology and possible mechanism causing that medical technologies are the main driver of health care spending. Moreover the possible stimulus, which motivate to develop cost effective medical technology and effective usage are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Projecting OECD Health and Long- Term Care Expenditures, What are the main drivers? Economics Department Working Papers 447.
 2. Neumann P.J., Weinstein M.C.: The Diffusion of New Technology: Costs and Benefits to Health Care. [w:] The Changing Economics of Medical Technology Red. A.C. Gelijns, E.A. Halm. Committee on Technological Innovation in Medicine. Institute of Medicine, The National Academies Press, 1991, s. 21-34.
 3. Halm E.A., Gelijns A.C.: An Introduction to the Changing Economics of Technological Innovation in Medicine. W: The Changing Economics of Medical Technology s. 1-20.
 4. Newhouse J.P.: Medical Care Costs: How Much Welfare Loss? "Journal of Economic Perspectives" 1992, nr 6, s. 3-21.
 5. Weisbrod B.A: The Health Care Quadrilemma: an essay on technological change, insurance, quality of care, and cost containment. J Econ Lit 1991, 29, s. 523-552.
 6. Fuchs V.: The Health Economy. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986, s. 39.
 7. Newhouse J.: An Iconoclastic View Of Health Cost Containment. Health Affairs, Vol 12, 1993 Supplement 1, 152-171.
 8. Bloomfield E.L.: The Impact of Economics on Changing Medical' with Reference to Critical Care Medicine in the United States. Anesthesia Analgesia 2003, 96, 418-425, s. 419.
 9. Gelijns A., Rosenberg N.: The dynamics of technological change in medicine. Health Affairs, Summer 1994, s. 29 i s. 33-34.
 10. Schwartz W.B.: In the pipeline: A wave of valuable medical technology. Health Affairs, Summer 1994, Vol. 13, 3, s. 70-81.
 11. Lichtenberg F.R.: The Impact of New Drugs on US Longevity and Medical Expenditure 1990-2003, Evidence from Longitudinal Disease - Level Data. American Economic Review, vol. 97, nr 2, 2007, s. 438- 443.
 12. Robinson J.C., Smith M.D.: Cost Reducing Innovation In Health Care. Health Affairs Sep.- Oct. 2008, 27, 5, s. 1353-1354.
 13. http://www.htai.org/z 25.02.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu