BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan K. (Akademia Finansów w Warszawie)
Tytuł
Monetarne Instytucje Finansowe
Monetary Financial Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 345-349, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Euro, Instytucje finansowe, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Regulacje prawne, Zarządzanie kryzysowe
Euro, Financial institutions, European System of Central Banks (ESCB), Legal regulations, Crisis management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę obejmowania zarządzaniem kryzysowym Monetarnych Instytucji Finansowych, a nie jedynie instytucji kredytowych. Zawężenie zakresu podmiotowego polityki antykryzysowej może prowadzić do deformacji jej rezultatów i marnowania środków publicznych. W pierwszej części opracowania zwraca się uwagę na obowiązki i prawa Monetarnych Instytucji Finansowych w ramach członkostwa NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W drugiej części wskazuje się na znaczenie przypisywane Monetarnym Instytucjom Finansowym w realizacji polityki pieniężnej EBC w warunkach Unii Walutowej i Gospodarczej. Całość rozważań zamyka podsumowanie wskazujące na pilną potrzebę uregulowania statusu prawnego Monetarnych Instytucji Finansowych w Polsce. (fragment tekstu)

Monetary financial institutions are base for statistical aggregates to the European Central Bank. In crisis management MFI are base for panic. On list of the MFI are credit unions. Credit unions are excluded from status of credit institutions in polish banking law and in CRD. This makes moral hazard and created barriers in using public funds to support existence of SKOK. Financial Stability Committee should overcome legal arbitrage of MFI. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciapaga M: Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych. Difin, Warszawa 2006.
  2. Rynek papierów wartościowych strefy euro. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Walters-Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2007.
  3. Solarz J.K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. WN PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu