BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie metodologii nowej ekonomii instytucjonalnej do waloryzacji rent gruntowych w warunkach rynkowych : próba weryfikacji empirycznej
The Application of New Institutional Economics' Methodology in Valorization of Land Rents
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 130, s. 73-89, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Dzierżawa gruntów, Grunty rolne, Renta gruntowa
Institutional economics, Land lease, Arable land, Land annuities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono założenia nowej ekonomii instytucjonalnej. Pokazano zależność między rentami instytucjonalnymi a efektywnością rynku ziemi rolniczej. Zamieszczono wyniki badań dotyczących empirycznej waloryzacji rent gruntowych w warunkach rynkowych.

Economic globalisation and technological progress make the classical land rent vanish. At the same time the changes of consumer preferences concerning food quality and environmental aspects extend the land factor utility. Those processes occur mainly in well-developed countries and are responsible for the fact that land rent creation does not coincide with the process of profit-taking. An analysis of this problem is very difficult because of the lack of valorisation methods which could be used to estimate the part of land rent transferred from agriculture to other sectors. Therefore, the land rent becomes only a theoretical category, useless for agricultural policy. The paper aims to work out a method of land rent valorisation based on the New Institutional Economies' assumptions and to apply it to empirical research on individual farms in Poland. The author formulates a thesis that the market mechanism transfers a part of generated land rents from agriculture to its environment, hindering the development of this sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Bludnik L, The Neoclassical Synthesis - Development or Regress of the Keynesian Theory, w: Research of Contemporary Economic: Issues by Young Economists, Lubniewice 2002, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Brigham E. F., Gapenski L. C., Intermediate Financial Management, Dryden Press, Hinsdale, Chicago 1990.
 4. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995.
 5. Czternasty W., Czyżewski B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Czyżewski В., Współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce, Roczniki Naukowe, t. 8, z. 5, Poznań 2006.
 7. Czyżewski B., Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe, t. 10, z. 3, Lublin 2008.
 8. Czyżewski B., Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe, Poznań-Olsztyn 2009.
 9. Czyżewski B., Zależności między strukturą instytucjonalną a procesem alokacji zasobów w wybranych typach produkcyjnych gospodarstw rolnych w Polsce, w: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, red. D. Kołodziejczyk, Raport lERiGŻ PIB, w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009, Warszawa 2008.
 10. Dequech D., The Demarcation Between the 'Old' and the 'New' Institutional Economics: Recent Compilations, Journal of Economics Issues 2001, No. 01, Vol. 36, Issue 2.
 11. Dugger W. M., The Transaction Cost Analysis of Oliver E.Williamson: A New Synthesis?, Journal of Economic Issues 1983, No. 3, Vol. XVII, No. 1.
 12. Fama E. F., The Behavior of Stock Market Prices, The Journal of Business 1965, Vol. 38, No. 1.
 13. Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work, Journal of Finance 1970, nr 25(2).
 14. Fama E., Random Walks in Stock- Market Prices, Financial Analyst Journal, 09.12.65 reprinted 01.02.1995.
 15. Goetzmann W. N., An Introduction to Investment Theory, Yale School of Management, wydanie internetowe - http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html.
 16. Grossman S. J., Stiglitz J. E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, American Economic Review 1980, No. 70.
 17. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 2, РТЕ, styczeń 2001.
 18. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 19. Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1973.
 20. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2007.
 21. Menard C., Methodological Issues in New Institutional Economics, Journal of Economic Methodology 2001, 8:1.
 22. North D., Structure and Performance: The Task of Economic History, Journal of Economic Literature 1978, No. 09(16).
 23. North D., Economic Performance Through Time, American Economic Review 1994, No. 84.
 24. Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M., Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach, SGH, Warszawa 2000.
 25. Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 26. Snowdon B., Vane H., Wymarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 27. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2005.
 28. Weil E., Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 2003, CCCLVIII.
 29. Wierzbicki M., Prognozowanie cen - kilka trudnych pojęć, MWi© 2007-2009, http://www.motte.pl.
 30. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 31. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu