BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nadmierne zadłużenie osób fizycznych jako problem decyzyjny
Overindebtness of Natural Persons as a Decisionmaking Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 350-357, rys., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych, Upadłość konsumencka, Rozwiązywanie problemów, Kryzys gospodarczy
Households, Household debt, Consumer bankruptcy, Solving problems, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kłopoty z terminowym regulowaniem swojego zadłużenia dotykają coraz większej liczby osób fizycznych. W ciągu ostatniego roku przybyło w Polsce ponad 100 tysięcy nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych. Ponadto niepokojące jest to, iż problemy ze spłatą długów, zdaniem analityków bankowych, będą w najbliższym czasie przybierać na sile ze względu na prognozowany wzrost bezrobocia. Stąd warto by było skoncentrować uwagę na sposobach zapobiegania i rozwiązywania problemu nadmiernego zadłużenia osób fizycznych, której to właśnie tematyce poświęcone zostało niniejsze opracowanie. (fragment tekstu)

The number of overindebted natural persons has been increasing in Poland for many years. In such a situation the most important activities are these which aim is to prevent and solve the above mentioned problem. Among many ways of preventing overindebtness, the ones to pay attention to are financial education and gaining, by the side of financial sector, good practices in the range of granting loans. This preventive activity will reduce the scale of overindebtness but will not eliminate it. That is why the important role in solving the problem of coming out from debt spiral plays the institution of consumer insolvency, regulated by law in Poland in the beginning of 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gnys A.: Upadłość zainicjuje konsument. „Gazeta Prawna” 2008, nr 245, s. D1.
 2. Grzyb R.: Przyjęcie euro może wywoływać bańkę spekulacyjną na rynku mieszkań. „Gazeta Prawna” 2009, nr 29, s.C3.
 3. Jaworski M.: Co piąty klient banku pożycza, żeby załatać dziurą w domowym budżecie. „Gazeta Prawna” 2008, nr 213, s. A4-A5.
 4. Kompleksowy Raport o Długach z dnia 25.02.2009 r. opracowany przez Krajowy Rejestr Długów dostępny na stronie internetowej http://www.krd.pl/Infoservice/index.aspx (27.02.2009).
 5. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Kredyty a wykluczeniu społeczne w społeczeństwie dobrobytu, Dz.Urz. UE (2008/C44/19)7 s. 77.
 6. Piasecka-Sobkiewicz M.: Upadłość konsumencka. „Gazeta Prawna” 2009, nr 14, s. E2.
 7. Porządek w kredycie. „Gazeta Bankowa” 2009 nr 4 s. 10
 8. Świecka B.: Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Difin, Warszawa 2008, s. 189.
 9. Twaróg E.: Kredyt na dowód trafi do lamusa. „Puls Biznesu” 2008, nr 2757, s. 6.
 10. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. DzU 234, poz. 1572.
 11. Więcław E.: Nadzór domaga się zmian na rynku kart kredytowych. „Rzeczpospolita” 2009, nr 18, s. D4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu