BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych
The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 367-373, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Budżet UE, Polityka budżetowa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
EU budget, Budgetary policy, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła główne punkty obecnej debaty na temat reformy budżetu UE. Omówiła kierunki, w jakich może ewoluować budżet UE podkreślając zalety i wady ewentualnych zmian, które dotyczą obu stron budżetu ogólnego. Reformy po stronie przychodów są związane z wprowadzeniem podatków europejskich. Dyskusja po stronie wydatków dotyczy wielkości budżetu UE, a jeszcze inne zmiany w strukturze budżetu stanowią odzwierciedlenie procesów integracyjnych w UE.

In the paper, the author puts forward the main points of the current debate on the EU budget reform. The author presents the arguments in what direction the EU budget could evolve, stressing good points and drawbacks of the eventual changes. These changes concern the both sides of the general budget. The revenue side reforms are connected with the introduction of the European taxes. The discussion about the expenditure side concerns the size of the EU budget and some changes in the budget structure which could take in consideration the prospects of globalization and the EU development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buti M., Nava M.: Towards a European Budgetary System. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Pierre Werner Chair Series, European University Institute, „EUI Working Paper” 2003, nr 8, s. 1.
  2. Financial Perspective 2007-2013. Communication m the Commission to the Council and the European Parliament, 14.07.2004, COM (2004) 487 final, Brussels 2004, s. 7.
  3. Le Cacheux J.: Le budget européen: le poison du juste retour. „Notre Europe. Etudes et Recherches ” 2005, nr 41, s. 24.
  4. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009, Komunikat Komisji, Bruksela, 12 września 2007, SEC (2007) 1188 wersja ostateczna, s. 12 i 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu