BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starczewska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza dochodów, wydatków oraz oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002-2007
The Analysis of Incomes, Expenditures as Well as Savings of the Households in Poland in Years 2002-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 374-381, rys., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Household income, Household expenditures, Household savings, Households
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem artykułu jest dokonanie analizy i oceny zmian w dochodach, wydatkach i poziomie oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002-2007, z uwzględnieniem poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Artykuł powstał w oparciu o dane statystyczne zamieszczone w publikacjach GUS. (fragment tekstu)

The authoress of the article survey the incomes, expenditures and savings of the households in Poland in years 2002-2007. The average monthly available income per capita in household, monthly expenditures per capita in household, monthly savings per capita and also incomes, expenditures and savings of each socio-economic groups of the population were taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańbuła P.: Oszczędności i wybór międzyokresowy -podejście behawioralne. „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 208, NBP, Warszawa 2006, s. 7-11.
 2. Bodie Z., Merton R.C.: Finanse. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003 s. 26.
 3. Bucks B.K., Kennickell A.B., Moore K.B.: Changes in U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of Consumer Finances. Federal Reserve Bulletin 2009, vol. 95, s. A10.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008, s. 62 oraz Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. GUS, Warszawa 2008, s. 188, 190-193 (dane za lata 2006-2007).
 5. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej według teorii cyklu życia. „Ekonomista” 1997, nr 5-6, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, s. 649.
 6. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 94-95.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004. GUS, Warszawa 2004, s. 177, 179, 181 (dane za 2002 r.).
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005. GUS, Warszawa 2005 (wskaźniki struktury dochodów i wydatków dla 2003 r., s. 184-186).
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006. GUS, Warszawa 2006 (dane za 2003 r. - dochody rozporządzalne i wydatki ogółem, dochody i wydatki poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych, gospodarstwa domowe objęte badaniem, s. 186, 188, 190, oraz wskaźniki struktury dochodów i wydatków dla 2004 r., s. 189-191).
 10. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007. GUS, Warszawa 2007 (dane za 2004 r. - dochody rozporządzalne i wydatki ogółem, dochody i wydatki poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych, gospodarstwa domowe objęte badaniem, s. 190, 192, 194).
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. GUS, Warszawa 2007 (dane za lata 2005-2006, s. 294, 296-301).
 12. Rószkiewicz M.: Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych. „Ekonomista” 2004, nr 5, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004 s. 675-676.
 13. Włodarczyk-Śpiewak K.: Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce. [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu